นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลต้นแบบเยาวชนไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 648 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า มทรส. ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน บุคลากร และนักศึกษา ในองค์กรทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพ พัฒนาสร้างเสริมศักยภาพให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนจนเป็นอุปนิสัย เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างคนดีสู่สังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นผลักดัน และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรม เพื่อพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนจนเป็นอุปนิสัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล กล่าวว่า ล่าสุดนักศึกษาได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสันติสุข ขำเรือง นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นางสาวกุลณัฐ มีสมนาค นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นายณัฐวัตร สุขสุด นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวญาณิศา เกียรตินิยกฤต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายวิรัตน์ เม่นสุวรรณ์ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรรภูมิ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 648 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน