มทร.สุวรรณภูมิ เจ๋ง! เตรียมส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติในต่างประเทศเป้าหมายแรกญี่ปุ่น

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 302 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่าปัจจุบัน มทรส.มีการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work and Work integrated Education : CWIE) ซึ่งเป็นกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบเพื่อมุ่งสู่การเป็น บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน อย่างมืออาชีพ และพร้อมเข้าสู่การทำงาน หลังจบการศึกษาได้ทันที โดย มทรส.มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์นิเทศ ควบคู่กับการประสานงานบริษัทที่มีมาตรฐาน ให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมา มทรส.ได้ส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านสหกิจศึกษาเป็นส่วนใหญ่แล้วและเพื่อเพิ่มศักยภาพ ได้มีการส่งให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน”เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ผ่านการอบรมแล้ว 144 คนและจะส่งเข้าอบรมเพิ่มเติมระหว่าง 19-21 กรกฎาคม นี้ อีก 37 คนโดยในส่วนของนักศึกษาก็ได้มีการจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาปี 2566 คนจำนวน 482 คน สถานประกอบการ 194 แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการให้นักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติในต่างประเทศในรูปแบบ “internship” อีกด้วย โดยได้มีการประสานงานกับบริษัท P.K.SIAM ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการลงนาม MOU ร่วมกันในเร็วๆนี้ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานในต่างประเทศ พร้อมได้ทักษะด้านภาษาเพิ่มเติม และค้นพบตัวเองว่าจบแล้วควรจะทำอะไร รวมทั้งมีรายได้ระหว่างการเรียนด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 302 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน