มทร.สุวรรณภูมิ คว้าอันดับ 2 มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) กลุ่มราชมงคล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 680 ครั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” หรือ “Ranking Web of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info การประกาศผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิต Web Publications และความเป็น Open Access ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ซึ่งเป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากการวัดด้วยดัชนี การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย แบบที่เรารู้จักกันดี ที่เรียกว่า Bibliometric Indicators เท่านั้น หรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ กล่าวต่อว่า การจัดอันดับรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 มทร.สุวรรณภูมิ คว้าอันดับ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้ 9 แห่ง และอันดับที่ 10 กลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังอยู่ในอันดับที่ 38 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งหมด 194 แห่ง และเป็นอันดับที่ 5,208 ของมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งมีอยู่ 31,000 แห่ง โดยขยับอันดับขึ้นในทุกกลุ่มซึ่งจากเดิมอยู่อันดับ 3 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอันดับที่ 47 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 5,934 ของมหาวิทยาลัยโลก โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาด้านเว็บไซด์ของหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูล และการพัฒนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทั้งในระบบฐานข้อมูลของ Google Scholar และ Scopus จึงทำให้ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยขยับอันดับขึ้น

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับของการจัดอันดับของ Webometrics ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในเรื่องของงานวิจัยมหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ให้ความสำคัญกับการอ้างอิง (Citations) มากกว่าเชิงปริมาณ หรือแม้แต่การตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น  e-journal เพื่อเพิ่มการอ้างอิงให้มากยิ่งขึ้น และในส่วนของเว็บไซด์จะต้องจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยงานวิชาการสำหรับเป็นแหล่งอ้างอิงผ่านเว็บไซด์เพื่อเพิ่มปริมาณการอ้างอิง และมีการสร้าง Dashboard สำหรับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการจัดอันดับในรอบถัดๆ ไปของ มทร.สุวรรณภูมิ ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อชุมชนและนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่างๆให้แก่ประเทศโดยรวมด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 680 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน