ป.ป.ช. การันตีความโปร่งใส ประเมิน ITA กฟผ. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล โปร่งใส ระดับ AA ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 264 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2565 กฟผ. ได้ 96.65 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ AA ทำคะแนนได้สูงกว่าที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐกว่า 8,300 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมรับการประเมิน ซึ่งในปีนี้ กฟผ. ได้รับผลคะแนน ITA 96.65 คะแนน อยู่ในระดับ AA (95.00-100.00 คะแนน) นับเป็นคะแนนสูงสุดของ กฟผ. ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประเมิน ITA ตั้งแต่ ปี 2557 การประเมิน ITA จะประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

“กฟผ. ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจ กฟผ. ในการเป็นองค์กรธรรมภิบาลอย่างยั่งยืน กฟผ. จะยังคงยึดมั่นเรื่องความโปร่งใส และองค์กรแห่งคุณธรรม โดยปลูกฝังไว้ใน DNA ของคน กฟผ. ทุกคน เพราะ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นของทุกคน ทำเพื่อทุกคน “EGAT for ALL” นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวย้ำ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 264 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน