เปิดตัวโครง “Leadership Poill” ครั้งที่ 1

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 90 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.67 ที่ห้องประชุม 308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดตัวโครงการ “Leadership Poll” ภายในงานมีการแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นลีดเดอร์ชิพโพลล์ ครั้งที่ 1/2567 โดย รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ในฐานะหัวหน้าลีดเดอร์ชิพโพลล์ นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความคิดเห็นต่อนโยบาย “เงินหมื่นดิจิตอล” ของรัฐบาล 2. ความคิดเห็นต่อโครงการ “แลนด์บริดจ์” ของรัฐบาล 3. ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน “ซอฟต์พาวเวอร์” ของรัฐบาล 4. ความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 5. ความคิดเห็นต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ซึ่งโพลล์ดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 543 ตัวอย่างในเดือนมกราคม 2567 จากกลุ่มผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (PURPOSIVE SAMPLING) ผล 1.ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเงินหมื่นดิจิตอลของรัฐบาลถึง 62% 2. เห็นด้วยกับนโบาย “ซอฟต์พาวเวอร์” ของรัฐบาล 42% เป็นต้น

โดยมี คณาจารย์วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรม ประกอบด้วย รศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห์ ผศ.ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ผศ.ดร.บูชิตา วังแก้ว เข้าร่วม ดร.ธัชกร ธิติลักษณ์ ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับการทำโพลล์ในครั้งอย่างกว้างขวาง และนายภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์ ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ภาคกลางได้เข้าร่วมรับฟังในการเปิดตัวครั้งนี้ด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 90 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน