“บิ๊กตู่” เป็นประธานงานสถาปนา “กอ.รมน” ครบรอบ 15 ปี

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 370 ครั้ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.)​ เป็นประธานงานวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครบรอบ 15 ปี โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก, พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)​ ส่วนผู้บัญชาการกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ติดภารกิจแต่ได้ส่งผู้แทนมาร่วม

พล.อ.ประยุทธ์ ได้สักการะศาลท่านวสุเทพเทพารักษ์ และท่านท้าวกุเวรธิราช จากนั้นเดินไปตำหนักเพชรรัตน์ ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 หลังจากนั้นประกอบพิธีสงฆ์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับ กอ.รมน. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ด้วยการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และรักษาความมั่นคง รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นเพื่อป้องกันภยันอันตรายที่เกิดขึ้น ทั้งในยามปกติ และในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือในยามไม่ปกติ กำหนดให้มีมาตรการ และกลไกควบคุมการใช้อำนาจเป็นการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ พร้อมทั้งมีบทบาทเพื่อป้องกันควบคุมแก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ หรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข รวมไปถึงกรณีที่เกิดสาธารณภัย โดยยึดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ

ซึ่งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของ กอ.รมน. เพื่อเป็นการรวมจิตใจของราชการภายในหน่วยงาน ให้มีความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 370 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน