มทร. สุวรรณภูมิ เปิดหลักสูตรวิศวะหุ่นยนต์ปี 65 รับ EEC

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 202 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ในฐานะประธานกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า จากการที่ มทร.สุวรรณภูมิ มุ่งเน้นการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะภาคการผลิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะพนักงานในภาคการผลิตต้องยกระดับตัวเองขึ้นให้เป็นผู้ใช้หุ่นยนต์ได้ เพราะหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานคน โดยสถานประกอบการต่างๆ ได้นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในสายการผลิตมากขึ้น เพื่อเพิ่มกำลังผลิตช่วยให้ธุรกิจเติบโต ทำให้แรงงานที่มีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้านนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นที่ต้องการจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ EEC ตามนโยบายของรัฐบาลมีความต้องการกำลังคนส่วนนี้ในอีก 5 ปีข้างหน้ากว่า 3-4 แสนอัตรา และเพื่อสนับสนุนและยกระดับแรงงานทันสมัยในด้านนี้ เพื่อสามารถสร้างคนให้สามารถควบคุมบริหารจัดการ ซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ได้

สภามหาวิทยาลัย มทร. สุวรรณภูมิ ได้เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 ที่ผ่านมา พร้อมให้เปิดรับสมัครในภาคการศึกษาปี 2565 ซึ่งจะรับสมัครถึง 10 มิ.ย.65 นี้ และในส่วนคณะอื่นอีก 5 คณะประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ก็มีหลักสูตรที่ทันสมัยมากมาย เพื่อให้นักศึกษาที่จบสามารถมีงานทำในแต่ละด้านอย่างมั่นคง และสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบ เนื่องจาก มทร. สุวรรณภูมิ เน้นการสอนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสาขาวิชาที่เรียนอย่างเข้มข้น ในรูปแบบสหกิจศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มเติม.ว่า มทร. สุวรรณภูมิ นอกจากมีการปรับหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว ยังสนับสนุนผู้ที่จะเข้าเรียนในด้านต่างๆ อีกหลายประการด้วย อาทิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยกเว้นการเก็บค่าสมัครสอบคัดเลือก (เฉพาะสมัครผ่านระบบโควตา) ให้ทุนค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้ทุนช่วยค่าบำรุงการศึกษาและให้ทุนนักศึกษาเรียนดี เป็นต้น และมั่นใจว่าบัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ทุกคนเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานรองรับ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 202 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน