ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-ร.ร.อำนาจเจริญ คว้ารางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหากฎหมายวันรพี ศาลยุติธรรม ปี’65

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 684 ครั้ง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโรงเรียนอำนาจเจริญ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา

วันนี้ (3 ก.ย.65) นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา โดยมี นายธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเป็นกิจกรรมที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2554 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ด้วยการเผยแพร่พระประวัติและพระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญ และจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปศึกษาค้นคว้าจนมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ และมีความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในส่วนภูมิภาคแบ่งตามเขตอำนาจศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคทั้ง 9 ภาค และการแข่งขันในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร โดยมีทีมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศรวม 428 ทีม ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 295 ทีม และระดับอุดมศึกษา จำนวน 133 ทีม ซึ่งมีทีมที่ชนะผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือก ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ทีม ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันนี้แล้ว

โดยทีมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทีม A ได้รับถ้วยรางวัลจากท่านประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับถ้วยรางวัลจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม B และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม A ได้รับถ้วยรางวัลจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

ขณะที่ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชได้รับถ้วยรางวัลจากท่านประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ได้รับถ้วยรางวัลจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับถ้วยรางวัลจากท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขันว่า กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป อีกทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่ทรงมีคุณูปการต่อวงการกฎหมายและวงการศาลไทยอย่างอเนกอนันต์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 684 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน