โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมรับนักศึกษาแพทย์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 540 ครั้ง

พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลฯ เพื่อรับนักศึกษาแพทย์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จะเริ่มรับนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 24 คน ในชั้นปีที่ 1-3 จะศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และในชั้นปีที่ 4-6 จะมาศึกษาด้านคลินิกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในปีการศึกษา 2569 โดยในวันที่ 9 กันยายน 2565 จะมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กองทัพเรือ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พล.ร.ท.ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ลงนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย และร่วมพัฒนาครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน และองค์ความรู้ทางการแพทย์ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาชน โดย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา สนับสนุนทางการแพทย์ ดูแลรับส่งผู้บาดเจ็บ เจ็บป่วยจากปฏิบัติการทางทหาร ทั้งในด้านการฝึกและในพื้นที่ปฏิบัติการ มีความพร้อมในการเป็น รพ.หลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

​ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้ลงนามความร่วมมือผลิตบัณฑิตแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาที่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เริ่มรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 นิสิตรุ่นนี้ได้เข้ามาเป็นนิสิตแพทย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เพื่อศึกษาในชั้นคลินิก ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพาและศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าต้องผ่านการรับรองจากแพทยสภา ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า สถาบันทั้งสองมีความคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทและชายฝั่งทะเล รวมทั้งมีอัตลักษณ์เฉพาะของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทหารเรือ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 540 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน