ศาลยุติธรรม จับมือ ศูนย์ DXC ยธ. เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรม มุ่งสู่ Smart Court

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2120 ครั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม จับมือศูนย์ DXC กระทรวงยุติธรรม เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรม มุ่งสู่ Smart Court สะดวก ทันสมัย ปลอดภัยและมั่งคง

วันนี้ (21 ม.ค.64) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก สำนักงานศาลยุติธรรม นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) กระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางานยุติธรรม ทั้งทางด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน ระบบการให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความยุติธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการบริหารจัดการและระบบการให้บริการกับประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่าการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม นั้น เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะการสืบค้น เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดเก็บข้อมูลจะทำในลักษณะพจนานุกรม (Data Dictionary) ที่ระบุหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประเภทรูปแบบข้อมูล สิทธิการเข้าถึงและวิธีการขอข้อมูลทางด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งนอกจากความสะดวก ทันสมัยแล้ว ก็ยังจะปลอดภัยและมั่นคง โดยการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ นี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและไม่กระทบสิทธิของคู่ความและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ในนามของสำนักงานศาลยุติธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม มีข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมฯ กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศาลยุติธรรมมีเป้าหมายขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเข้าสู่การเป็น Smart Court ซึ่งจะมีการพัฒนาในด้าน Technology Smart โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสะดวก รวดเร็วที่สุด จึงมีความยินดีในการเข้าร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมร่วมกัน พร้อมกับร่วมกันพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นรูปธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2120 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน