สกศ. สร้างสื่อความรู้ สู่ความสำเร็จการขับเคลื่อนงาน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1004 ครั้ง

นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ/ผู้แทน และข้าราชการ สกศ.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 ชั้น 2 สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยฝ่ายเลขานุการฯ สกศ.-สนผ. ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.65 และความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามกลยุทธ์ในแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในหลักการ รวมถึงเห็นควรให้ขับเคลื่อนงาน NQF ให้ภาคประชาชนรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สกศ. จะได้เร่งขับเคลื่อนงานที่สำคัญ อาทิ 1) หารือกับสำนักงาน ก.พ. ในเรื่องค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับระดับคุณวุฒิแห่งชาติ 2) จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาและฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ 3) workshop เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ปี 2566 – 2570 ต่อไป./

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1004 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน