โครงการนำร่องพัฒนาสมาร์ทกริด แม่ฮ่องสอน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1042 ครั้ง

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน – โครงการสมาร์ทกริด กฟผ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริทที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โครงการสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ นายอนุศักดิ์ จันทคราม หัวหน้าโครงการฯ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงานฯ และ นางสังวาลย์ มัลลานู พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขานุการและคณะทำงานฯ รายงานความคืบหน้าโครงการ ฯ ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตกไฟดับในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน และอุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเข้ามาส่งจ่ายให้กับ กฟภ. และประชาชนในจังหวัดได้ และเพื่อส่งเสริมการดำเนินการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

(1) Smart System พัฒนาระบบควบคุมและจัดการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขนาดเล็กในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัด (2) Smart Energy พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Farm ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน (3) Smart City เป็นเมืองที่ทันสมัย มีภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนเป็นเมืองสีเขียวให้ความสำคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัย อาทิ ไฟถนน LED ส่องสว่างระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ให้บริการรถบัสไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) และติดตั้งบิลบอร์ดอัจฉริยะ LED ตามจุดสำคัญต่างๆเพื่อแสดงค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้า, ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด และแจ้งเตือนภัยพิบัติ และ (4) Smart Learning พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมนำเสนอให้ความรู้ด้านพลังงาน และรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่มีในประเทศไทย

โดยในปัจจุบัน ภาพรวมโครงการ มีความคืบหน้าแล้วกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อพิจารณาในส่วนของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ฮ่องสอน มีความคืบหน้าไปแล้ว 32.4 เปอร์เซ็นต์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1042 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน