“อลงกรณ์” หารือ “เวียดนาม” ยกระดับราคาข้าว เพิ่มอำนาจต่อรองตลาดโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 94 ครั้ง

“อลงกรณ์” หารือ “เวียดนาม” ผนึกความร่วมมือ 2 ชาติ ยกระดับราคาข้าว หวังเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาดโลก พร้อมเสนอเพิ่มเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรผ่านท่าเรือไฮฟอง และ ท่าเรือหวุ่งอ๋าง แก้ปัญหาด่านผลไม้ติดขัด

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งวันนี้ (26 พ.ค.65) ว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC:Agritech and Innovation Center) กล่าวปาฐกถาเปิดงาน “เทคโนโลยีเกษตรและพืชสวนแห่งเอเซีย 2022 (Agritechnica Asia & Horti Asia 2022)” ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

ในการนี้ ดร.ทรัน ทานห์ นาม (H.E. Mr. Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้หารือกับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เดินทางมาร่วมงาน “เทคโนโลยีเกษตรเอเซียและพืชสวนเอเซีย 2022 (Agritechnica Asia & Horti Asia 2022)” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมสนับสนุนร่วมกับ German Agriculture Society (DLG)

ทั้งนี้ ดร.ทรัน ทานห์ นาม (H.E. Mr. Tran Thanh Nam) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้การต้อนรับ และหารือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางเกษตร 2) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตร ซึ่งฝ่ายเวียดนามเห็นว่าประเทศไทยมีสหกรณ์การเกษตรที่เข้มเข็งและมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ OTOP จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาดูงานด้านสหกรณ์ในประเทศไทย 3) การสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เครื่องมือทางการเกษตรแทนแรงงานคน 4) การอบรมเกษตรกร 5) ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS)

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวตอบว่า ไทยยินดีให้การสนับสนุนเวียดนามในประเด็นดังกล่าวและเห็นว่าทั้งสองประเทศมีกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรและSPSในรูปคณะทำงานร่วมซึ่งสามารถเร่งรัดนัดหมายประชุมเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในด่านต่าง ๆ ได้โดยเร็ว ทั้งนี้มีประเด็นที่ขอความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ ได้แก่

1) เสนอให้กระชับความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับไทย เรื่องข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อยกระดับราคาข้าวและเพิ่มรายได้ชาวนาเพราะกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ราคาข้าวในตลาดโลกต่ำมากวนเวียนอยู่ที่ 300-400 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน ในขณะที่ต้นทุนสูงขึ้นตลอดเวลา หากไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ร่วมมือกันจะมีอำนาจต่อรองครองตลาดโลก ชาวนาทั้ง 2 ประเทศ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นพ้นจากความยากจนและหนี้สิน

2) เสนอให้เวียดนามสนับสนุนการจัดตั้งสภายางพาราอาเซียน (ASEAN RUBBER COUNCIL : ARCo) เพื่อร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และเพิ่มอำนาจการต่อรองของกลุ่มอาเซียน

3) ขอให้ฝ่ายเวียดนามเร่งรัดการอนุญาตนำเข้ามะม่วงและเงาะจากไทยตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันตั้งแต่ปี 2559 รวมทั้งการส่งออกลูกไก่และไข่ฟักพ่อแม่พันธุ์จากไทยไปเวียดนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้นำประเด็นดังกล่าวไปหารือเพิ่มเติมในการประชุม SPS

4) เสนอเวียดนามพิจารณาจัดสรรคิวรถขนส่งผลไม้สด ซึ่งเป็นสินค้าเน่าเสียง่ายของไทยที่จะผ่านด่านเวียดนามไปจีนเป็นกรณีพิเศษ เช่น ด่านโหยวอี้กวน ด่านตงชิง เป็นต้น

5) เสนอเพิ่มความร่วมมือด้านโลจิสติกส์การเกษตรระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ผ่านท่าเรือหวุ่งอ๋าง (Vung Ang) และท่าเรือไฮฟอง ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขนส่งผลไม้และสินค้าเกษตรไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอื่น ๆ

6) ประเทศไทยสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องโอค็อป (One Commune One Product : OCOP) ของเวียดนามเช่นกัน

7) ขอให้ฝ่ายเวียดนามเร่งแจ้งชื่อผู้ประสานงานหลัก (Contact Point) และจัดประชุม SPS ครั้งที่ 2

ซึ่งเป็นไปตามกรอบการหารือก่อนหน้านี้ระหว่าง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ที่กระทรวงเกษตรฯ โดยรัฐมนตรีเกษตรฯ ของเวียดนาม ได้มีหนังสือเชิญรัฐมนตรีเกษตรฯของไทย ไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ และอยู่ระหว่างการกำหนดวันเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องที่จะให้นำเสนอประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ในภายหลังการหารือครั้งนี้ และเห็นควรให้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ในคณะทำงานร่วม โดยเฉพาะในช่วงการจัดงาน Agritechnica ที่ฝ่ายเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 โดยเวียดนามแจ้งว่าจะมีหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยเร็วต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 94 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน