โฆษกทร. แจงเรียกค่าหัวคิว ยันไม่เป็นความจริง หวังดิสเครดิตช่วงฤดูโยกย้าย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 276 ครั้ง

วันนี้ (23 มิ.ย.66) พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีเพจ CSI LA นำเสนอข้อมูลที่มีผลกระทบกับกองทัพเรือ ตัวระบุว่ามีบุคลากรของกองทัพเรือ เรียกรับเงิน จากบริษัท ที่เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายยุทโธปกรณ์ รวมถึงบังคับให้แก้ไขสัญญา ในอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จเพื่อผลประโยชน์ให้กับบริษัทรับเหมาของพวกพ้อง รายละเอียดตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้มีการนำเสนอไปแล้วนั้น

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับทราบและสั่งการให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยกองทัพเรือ ยอมรับว่ามีโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ชัยเสรี เม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด คือโครงการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง (8×8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 7คัน วงเงินรวม 448 ล้านบาท เป็นโครงการเริ่มใหม่ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยเป็นโครงการรายการปีเดียว มีระยะเวลาส่งมอบงาน 270 วัน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกและใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (price performance) เป็นเกณฑ์ตัดสินผู้ชนะการคัดเลือก ทั้งนี้มีบริษัทยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท ชัยเสรี เม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด บริษัท พนัส แอดเซมบรีส์ จำกัด และ บริษัท แอดวานเซอร์วิส จำกัด โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจากกระทรวงกลาโหม โดยในส่วนของ บริษัทชัยเสรีฯ ที่ถูกพาดพิงได้มีการจัดทำเอกสารชี้แจงกับสื่อมวลชน เพื่อยืนยันความชัดเจนกับสื่อมวลชน พร้อมทั้งเรียกร้องให้เพจ CSI LA เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเร็ว รายละเอียดตามหนังสือของทางบริษัท

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวต่อไปว่า ในขั้นตอนของการจัดหายุทโธปกรณ์ หรือการทำสัญญากับบริษัท ที่เป็นคู่สัญญา กับกองทัพ มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างกองทัพเรือ หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ, ผู้ประกอบการ และคณะผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมตรวจสอบตามขั้นตอน โดยกองทัพเรือ จะคำนึงถึงการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นเรื่องการเรียกค่าหัวคิว 15% จึงไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

สำหรับข้อกล่าวหาในประเด็นการให้บริษัท RV Connex ดูแล ที่กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นั้น โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 7 – 15 เมษายน 2566 และมีกำหนดเดินทางไปดูงานบริษัท Rohde & Schwarz ผู้ผลิตเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ที่เรือในกองทัพเรือมีใช้งานอยู่จำนวนมาก ที่เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามคำเชิญของทางบริษัท ซึ่งทางบริษัท RV Connex ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทำหน้าที่คอยประสานงานในการพาเข้าชม ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายของทางคณะได้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงกลาโหมตามที่กองทัพเรือกำหนด

ในประเด็น ข้อกล่าวหาการบีบบังคับแก้ไขสัญญาอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ ในโครงการใหญ่ในกองทัพเรือ ซึ่งเอื้อผลประโยชน์บริษัทรับเหมาพวกพ้อง นั้น โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า โครงการตามที่เพจ CSI LA กล่าวถึง คือ อาคารบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้กรมช่างโยธาทหารเรือ ว่าจ้างกิจการร่วมค้า “TPC-DTG” ก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1 โดยมี กรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ แต่ปัจจุบันการก่อสร้างมีความล่าช้าจากแผนงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนงานก่อสร้างระบบย่อยต่าง ๆ เช่น ระบบสื่อสารและห้องศูนย์ยุทธการ ที่ต้องดำเนินการภายหลังการรับมอบอาคาร กองทัพเรือจึงได้สั่งการให้ ติดตาม กำกับ การดำเนินการก่อสร้างโดยใกล้ชิด การแก้ไขสัญญาในโครงการนี้ เป็นเพียงหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหา ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยต้องต้องไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ ทั้งนี้มีกรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นความรับผิดชอบ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ตามลำดับชั้นอย่างรอบคอบ จนถึงปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้มีอำนาจอนุมัติ เรื่องนี้มิได้มีแนวคิด หรือความพยายามในเรื่องทุจริตหรือเอื้อประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ประการใด

กองทัพเรือ จึงขอชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบและนำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ให้พี่น้องประชาชนและสังคมได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ การออกมาให้ข่าวโจมตีกองทัพเรือจากเพจ CSI LA ในครั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า การให้ข่าวลักษณะนี้มักจะมาในช่วงฤดูโยกย้าย โดยมีผู้ไม่หวังดีภายในกองทัพเรือส่งข้อมูลให้เพจดังกล่าว เพื่อมีจุดประสงค์ในการ Discredit ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ เพื่อหวังผลต่อการพิจารณาการดำรงตำแหน่งชั้นยศนายพลในช่วงตุลาคม 2566  ซึ่ง ผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน ทาง บริษัท ชัยเสรี เม็ททอลแอนด์รับเบอร์ จำกัด ได้มีคำเตือนขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ก่อนที่จะมีการแชร์ข่าวต่อ ซึ่งหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางบริษัทแจ้งว่า จะดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องชื่อเสียงของบริษัท ต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 276 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน