อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะ ศึกษาดูงานคุมประพฤติ-ศูนย์ควบคุมติดตามตัวสาธารณรัฐเกาหลี 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 466 ครั้ง

อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเข้าศึกษาดูงานระบบงานคุมประพฤติของสาธารณรัฐเกาหลีและระบบการควบคุมติดตามของศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะข้าราชการกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเข้าร่วมการประชุมคุมประพฤติเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (The 1st Asia-Pacific Probation Conference) เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงโซล (Seoul Probation Office) และศูนย์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Central Electronic Monitoring Center) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ และผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ณ กรุงโซล ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ ระบบและโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดทั้งที่เป็นเด็กเยาวชนและผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ การจัดแบ่งพื้นที่ห้องสำหรับให้คำปรึกษาและรับรายงานตัวในคดีที่มีความอ่อนไหว คดีที่มีความเสี่ยงสูงและต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูด้วยโปรแกรมเฉพาะ โดยเฉพาะคดีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กเยาวชน รวมถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีการนำมาใช้ในคดีทางเพศ คดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว คดีอาชญากรรมบางประเภท เป็นต้น

โดยทำงานภายใต้การบริหารจัดการข้อมูล UGARD ซึ่งเชื่อมต่อเทคโนโลยีบริหารข้อมูล Big Data เพื่อการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลตลอด 24 ชั่วโมง สามารถดึงภาพและสถานที่ได้แบบ REAL TIME จากระบบและกล้อง CCTV ทุกจุดเพื่อระงับยับยั้งป้องกันอาชญากรรมอันจะเกิดขึ้นได้กับเหยื่อหรือประชาชนที่อาจมีความเสี่ยงได้รับอันตรายจากผู้กระทำผิด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 466 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน