ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีรายงานตนเอง ของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุทดแทนกำลังพลร.ล.สุโขทัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 278 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรายงานตนเอง ของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิต กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

วันนี้ (1 มิ.ย.66) พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีรายงานตนเอง ของข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ทดแทนกำลังพลที่เสียชีวิตกรณีเรือหลวงสุโขทัยลำปาง จำนวน 10 นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตร นายทหารประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ซึ่งเป็นทายาทของกำลังพล เรือหลวงสุโขทัย ที่เสียชีวิต โดยพิธีจัดให้มีขึ้น ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต 29 นาย และรอดชีวิต 76 โดยในส่วนของการปฏิบัติ การค้นหากำลังพล กองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทำการค้นหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กองทัพเรือได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนั้น โดย พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตรวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหายเป็นอย่างมาก จึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ รวมถึงให้ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตเข้ารับการบรรจุรับราชการในกองทัพเรือ

โดยในวันนี้มีทายาทของกำลังพลที่ได้รับการบรรจุ เข้ารายงานตนเอง จำนวน 10 นาย ดังนี้

1. นางสาวญาณิกากร สิโรดม ภรรยา ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ประจำแผนกทูตทหาร กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารเรือ

2. ว่าที่เรือตรี ภาสกร พิมที บุตรชาย พันจ่าเอก อำนาจ พิมที พลขับรถ กองร้อยรักษาฝั่ง ที่ 2 กองพันรักษาฝั่งที่ 12 กรมรักษาฝังที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้ารับการบรรจุเป็น นายทหารสัญญาบัตร ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

3. นางสาวอารียา อีสา พี่สาว จ่าโท สหรัฐ อีสา จ่าเรือแผนกเดินเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการสัญญาบัตร ในตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

4. นางสาวเรวดี สมเหนือ พี่สาว จ่าตรี สถาพร สมเหนือ พนักงานเรดาร์ แผนกยุทธการและสื่อสารเรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ประจำแผนกวิชาการและการฝึก กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ

5. นางสาวอุษา คงเกตุ พี่สาว จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ นายพวกยิงที่ 2 หมู่ป้องกันที่ 3 หมวดป้องกันที่ 3 กองร้อยป้องกัน  กองพันรักษาฝั่งที่ 12 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ประจำหมวดห้องทดลอง แผนกควบคุมคุณภาพ กองโรงงาน กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

6. นางสาวอรอุมา พูนผล พี่สาว จ่าเอก จักรพงศ์ พูนผล จ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ในตำแหน่ง เสมียนแผนกออกแบบและทดลองเรือ กองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

7. นายมงคล นาดี พี่ชาย จ่าตรี ศราวุธ นาดี จ่าปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวนในตำแหน่งช่างแผนกเครื่องสื่อสาร กองอิเล็กทรอนิกส์ที่ 1 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

8. นางสาวสุวรรณภา รักษาภักดี พี่สาว พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี พลปืนแผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน ในตำแหน่งเสมียนแผนกยุทธการและการฝึก กองยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

9. นางสาวพนิดา อุ่นอ่อน ภรรยา พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม พลลูกมือ หมวดส่งกำลังกองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ 1 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวนในตำแหน่ง เสมียนแผนกสวัสดิการ ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

10. นางสาววิภาพร แสนแก น้องสาว พลทหารจำลอง แสนแก พลบริการ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน เข้ารับการบรรจุเป็นราชการชั้นประทวน ในตำแหน่งเสมียนการเงินแผนกบัญชี กองการเงิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ทั้งนี้ในส่วน ทายาท/ครอบครัว ของผู้เสียชีวิต รายอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทางหน่วยต้นสังกัด จะเสนอกองทัพเรือ เพื่อขอบรรจุเข้ารับราชการต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 278 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน