นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 908 ครั้ง

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5, นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบัน, นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ และนางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ลงพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร สร้างขวัญกำลังใจ โดยมี ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กล่าวต้อนรับ

ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และอาจารย์ผู้สอน โดยแต่ละแผนกวิชานำเสนอจุดเด่น ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยที่มีความพร้อมและศักยภาพในหลายด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการงานของวิทยาลัย การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่เข้มแข็งมีศูนย์การเรียนรู้สาขาวิชายานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ วิชาชีพในเขตอำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่ทันสมัยร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ทั้งนี้ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ชื่นชมการบูรณาการและการขับเคลื่อนการศึกษาของวิทยาลัย ครูและนักเรียนมีศักยภาพและทักษะทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย โดยได้รับฟังจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งการบริหารจัดการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา และได้แนะนำการทำงานให้ประสบความสำเร็จควรมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ดีงามเพื่อให้การทำงานภายใต้เงื่อนไข ข้อจำกัดประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัย “องค์ความรู้แกนหลักร่วมกับองค์ความรู้แกนเสริม” และการพัฒนาคนให้เกิดคุณภาพ คู่ คุณธรรม และเป็นที่พึ่งของสังคม สุดท้ายให้รักษาสุขภาพควบคู่กับการรักษามิตรภาพ เพื่อเกิดความสำเร็จในภาพรวมทั้งนักศึกษา ครู วิทยาลัยและสังคมฯ ร่วมกัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 908 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน