ผบ.ทร. ปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 336 ครั้ง

วันนี้ (10 ส.ค.65) เวลา 14.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) รับฟังการแถลงผลและเป็นประธานปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2565 ณ ห้องบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อทางกองอำนวยการฝึก จะได้นำไปปรับใช้กับการฝึกกองทัพเรือ ในครั้งต่อไป

สำหรับการฝึกกองทัพเรือเป็นการบูรณาการการฝึก ด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์ฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการฝึก ทร.65 และ ทร.66 ได้กำหนดรูปแบบการฝึกเป็นวงรอบการฝึก 2 ปี ภายใต้สถานการณ์ฝึกเดียวกันแบบต่อเนื่อง

โดยการฝึก ทร.65 เป็นการฝึกในปีแรกตามวงรอบการจัดการฝึก 2 ปีดังกล่าว และใช้สถานการณ์การป้องกันประเทศด้านตะวันออก เพื่อทดสอบสถานการณ์ในภาวะปกติไปจนถึงขั้นความขัดแย้งระดับต่ำ โดยมุ่งเน้นการทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารจนได้คำสั่งยุทธการ การเตรียมการในด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่ภาวะสงคราม รวมถึงเป็นการฝึกเพื่อทดสอบการปฏิบัติและการบูรณาการฝึก ระหว่างกองทัพเรือกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. เมื่อมีสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น รวมทั้งการใช้กำลังใน ศรชล. เข้ามาร่วมปฏิบัติการกับ กองทัพเรือ นอกจากนั้นแล้วยังมี การฝึกขจัดคราบน้ำมันในทะเล การฝึกค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มในอนาคตด้ว

โดยในปีนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เข้าร่วมการฝึกฯ ด้วยตนเองในทุกสถานการณ์ฝึก พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการฝึกเพิ่มเติม โดยให้รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องและบทเรียนจากการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ หรือ HADR ที่ผ่านมาให้มีการแก้ไขข้อขัดข้องจากการฝึกในครั้งที่ผ่านมา และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมทำการฝึก ตลอดจนการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ และเพิ่มหัวข้อการฝึกเรื่องการปฏิบัติการสงครามใต้น้ำ เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าประจำการของเรือดำน้ำ

สรุปแล้วการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการฝึกได้ทุกประการ ซึ่งได้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการฝึกในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์จนถึงระดับยุทธวิธี และยังเป็นการบูรณาการการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ โดยเมื่อทำการฝึกเสร็จสิ้นแล้ว จะทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนเชื่อมั่นได้ว่า กำลังรบของกองทัพเรือ จะมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 336 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน