ราชทัณฑ์ จับมือ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ให้บริการผู้ต้องขัง ถวายเป็นพระราชกุศล 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 508 ครั้ง

ราชทัณฑ์ ร่วมมือ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ เรือนจำกลางบางขวาง

นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ และนายดำรงค์ ดำรงค์ศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ร่วมเปิดงานออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้ ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

ในปี 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชปรารภว่า “เวลาเรามีปัญหาเกี่ยวกับฟันก็มีทันตแพทย์ดูแลรักษา แล้วเวลาราษฎรที่อยู่ห่างไกล จะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือเปล่า” พระราชดำรัสในครั้งนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้น งานทันตกรรมเคลื่อนที่ หรืองานทันตกรรมชนบท เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทำฟัน มีทันตแพทย์อาสาออกปฏิบัติงานเป็นครั้งแรก

โดยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กรมราชทัณฑ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภปร. ภายใต้การประสานความร่วมมือจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ เพื่อเข้าดูแลด้านทันตกรรมของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประธานที่ปรึกษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการโครงการฯ โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาและตรวจสุขภาพช่องปาก ในด้านต่าง ๆ อาทิ การตรวจสุขภาพช่องปาก การถอนฟัน การจ่ายยา และการสอน ทันตสุขศึกษา เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของตนเองได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ให้แก่ผู้ต้องขังมาอย่างต่อเนื่อง และพบว่าผู้ต้องขังยังมีปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาจำนวนมาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงน้อมเกล้ารับโครงการในพระราชดำริ โดยได้จัดหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อให้การบริการทางด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพภายในช่องปากดีขึ้น และได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ กรมราชทัณฑ์ ทั้งในด้านการรักษาและวิชาการทันตกรรมที่อาจมีขึ้นในอนาคตต่อไปด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 508 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน