นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัดฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1187 ครั้ง

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และกรรมการสภาสถาบัน ลงพื้นที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยเวลา 09.30 น. ได้เดินทางถึงวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โดยมี นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม ต่อมาเวลา 15.30 น. เดินทางถึงวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม โดยจุดประสงค์การเข้าเยี่ยมวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 2 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และอาจารย์ผู้สอน โดยให้ผู้แทนแต่ละสาขาวิชานำเสนอจุดเด่นและปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมถึงได้พูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา

ทั้งนี้ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันฯ และกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับฟังจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรคของทุกสาขาวิชา ซึ่งจุดเด่นของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้แก่การสร้างนวัตกรรม เช่น ปากกาวัดความสุกของทุเรียน และการเข้าถึงชุมชน มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เข้มแข็ง มีหลักสูตรใหม่ ๆ เช่น หลักสูตรซ่อมบรรทุก ซึ่งเป็นความต้องการของพื้นที เป็นต้น ส่วนวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์มีจุดแข็งที่ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ได้พัฒนาจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สมัยใหม่

นายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ได้แนะนำการทำงานให้ประสบความสำเร็จควรมีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวกเพื่อให้การทำงานภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดต่าง ๆ ในยุคโควิด-19 ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัย ความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณครูที่มี ร่วมกับ หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ ๆ พร้อมกับแนะนำให้รักษาสุขภาพควบคู่กับการรักษามิตรภาพ เพื่อเกิดความสำเร็จในภาพรวมทั้งนักศึกษา ครู วิทยาลัยและสังคมฯ ร่วมกัน และแนะนำให้นำนวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นไปต่อยอดไปตอบโจทย์ชุมชนและสังคมสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงเสนอแนวทางในการหาทุนการศึกษาแก่ครู เพื่อศึกษาต่อเป็นการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิทยาลัยต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1187 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน