นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เดินหน้าโครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1404 ครั้ง

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5, นายศรายุทธ ทองอุทัย, นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบัน, นางกัณคริษฐา แสวงกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน, นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ และ นางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ลงพื้นที่วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ภายใต้โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร กิจกรรมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยมี นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม

ต่อมา เข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยมี นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุม จุดประสงค์การเข้าเยี่ยมวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 2 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา และอาจารย์ผู้สอน โดยแต่ละสาขาวิชานำเสนอจุดเด่นและปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย

ทั้งนี้ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับฟังจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งการบริหารจัดการเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา และได้แนะนำการทำงานให้ประสบความสำเร็จควรมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องดีงามเพื่อให้การทำงานภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัย “องค์ความรู้แกนหลัก” ที่คณาอาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาเป็นอย่างดีร่วมกับ “องค์ความรู้แกนเสริม” คือสหสาขาวิชา โดยหลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ เป็นหัวใจของการพัฒนาศักยภาพทุกคน ควร “รักษาสุขภาพและรักษามิตร” สร้างความไว้วางใจ เชื่อมั่น สบายใจแก่ผู้ปกครอง นักศึกษา ผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต การเรียนอาชีวศึกษามีความรู้พร้อม มีงานทำ มีรายได้ดีเมื่อจบการศึกษามาตรฐานสำหรับการคิดและวางเป้าหมายได้แก่ มาตรฐาน พื้นฐาน และรากฐาน ถึงจะมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1404 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน