มทรส.เยี่ยมชมบัณฑิตปฏิบัติงานบริษัทชั้นนำชิ้นส่วนยานยนต์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2561 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการสภาฯเดินทางไปเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของบัณฑิต ณ บริษัทไทยออโต ทูลส์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ

ซึ่งบริษัทแห่งนี้เป็นของคนไทย 100% ได้รับความไว้วางใจ อย่างดียิ่งจากลูกค้าและสังคม โดยเฉพาะลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนทั้งด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึดและการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ การจำลองการผลิตเพื่อประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพทำให้การทำงานร่วมกับลูกค้ามีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว และประการสำคัญบุคลากรของบริษัท โดยส่วนมากกว่า 80% เป็นบัณฑิตที่จบจาก มทรส.ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเรียนของ มทรส.ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็น บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน ทั้งการเรียนในห้องเรียนอย่างเข้มข้น การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีระบบ “สหกิจศึกษา” ที่เข้มแข็งโดยระหว่างการเรียนนักศึกษาจะต้องออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือนซึ่งบริษัทก็ได้รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแต่ละปีด้วย

ดร.พยุง กล่าวต่อว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องมีการลงทุนนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักศึกษาที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับประโยชน์เรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยีและเมื่อจบจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลากับการเรียนรู้งานซึ่งบางรายไม่ผ่านระบบการศึกษานี้ก็จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอย่างมาก และเหตุผลในการรับบัณฑิตของ มทรส.เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก มทรส.มีการจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า “เป็นผู้นำการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะอุปกรณ์การจัดยึดและชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีคุณภาพ” โดยปัจจุบันบริษัทได้ขยายการผลิตอีก 2 แห่งที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งใกล้ฐานการผลิตรถยนต์ของบริษัทชั้นนำต่างๆ และใกล้ท่าเรือสัตหีบ และพื้นที่ EEC ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนที่เกิดจากค่าขนส่งได้เป็นอย่างดีจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นให้ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2561 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน