สภท. ประชุมกรรมการบริหารฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 542 ครั้ง

วันนี้ (7 มิ.ย.65) เวลา 13.00 น. นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57ปี) เป็นประธานการประชุมกรรมการบริหาร สภท.สัญจร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Line โดยมี คณะกรรมการ ประกอบด้วย นายซ้อน คงไสยภาคิน อุปนายกฝ่ายบริหาร นายเสมอ บุญญาวัลย์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ นายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ นายสิริชัย วัชรีนันท์ อุปนายกภาคตะวันออก นางวันทนา วิริยะกุล อุปนายกภาคใต้ นายพลณนคร ธนพชรกนกภณ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายโชติศิริ ดารายน อุปนายกฝ่ายปฏิคม นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการ น.ส.สุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการ/ประธานฝ่ายจัดหารายได้ นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร เหรัญญิก นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ บรรณารักษ์ และ นายฐากูล คงมิ่ง ประธานฝ่ายจรรยาบรรณ ร่วมประชุม ณ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้ กำหนดการประชุมในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มี 4 วาระ ประกอบด้วย วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 3 เรื่องเตรียมความพร้อมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และ วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี 

ทั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน และลาประชุม 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกฝ่ายวิชาการ 2. นายนำชัยชนะ ดีวิ อุปนายกภาคกลาง 3. นายการุณ ตระกูลพุทธรักษา อุปนายกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4. นางบังอร ศกุนะสิงห์ นายทะเบียน อีกทั้งได้มีการนัดหมายการประชุมสัญจรครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2565 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 542 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน