มทร. สุวรรณภูมิ จัดประกวดผลงานนักศึกษาเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1352 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า จุดเน้นของ มทรส.มุ่งเน้นการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงแบบมืออาชีพให้แก่นักศึกษา เพื่อสามารถประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเองได้ด้วย และจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐ และสนับสนุนกิจกรรมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ โดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการประกันการมีงานทำ เมื่อจบจากรั้วมหาวิทยาลัย

ซึ่งนอกจากจัดระบบการศึกษาภาคทฤษฎีอย่างเข้มข้นแล้ว ยังมุ่งเน้น การปฏิบัติจริงควบคู่กันไปด้วย โดยจัดให้นักศึกษาที่เข้าไปฝึกสหกิจในสถานประกอบการ (สปก.) ต่างๆ ของแต่ละคณะได้จัดส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้ “โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564” ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มทรส.ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. โดยให้นักศึกษานำเสนอในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลงานที่นักศึกษาส่งเข้าประกวดมีของทั้ง 6 คณะ ใน มทรส. อาทิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งผลงานการปรับปรุงกระบวนการ ลำเลียง สินค้า บริษัทน้ำตาลมิตรผล, การเพิ่มประสิทธิภาพ การเชื่อมเพลาในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, ชุดวัดระดับน้ำมัน Ultra Sonic /คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่งผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงผงชงดื่ม, แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในสายงานผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป /คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลงานการระบุพิกัดแหล่งน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 16 อำเภอ ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา, web Application ระบบการแจ้งซ่อม

สำหรับสำนักดิจิตอลการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ระบบเบิกวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานสื่อผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน ด้วยเทคโนโลยี /คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานการสร้างแผงการควบคุม กระบวนการทางสถิติเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานแบบเรียลไทม์, การเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิต ของขวดแก้ว /คณะศิลปศาสตร์ ส่งผลงานการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สองภาษา หลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งมีการมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน สปก.ดีเด่น ตลอดจนคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่นด้วย โดยผู้สนใจสามารถเข้ารับชมได้ทาง FB.Fanpage: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1352 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน