มทร.สุวรรณภูมิ นำ 50 โครงการวิจัยขยายผลแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนฐานราก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2202 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยเป็น University System Integrator และจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการ ของชุมชน มทร.สุวรรณภูมิ ทำหน้าที่เป็นหน่วยจ้างงานและประสานงานทำงานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการภายในพื้นที่ บูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล กล่าวอีกว่า สิ่งที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นไม่ใช่เพียงแต่การเข้าไปจ้างงานเท่านั้น แต่ละพื้นที่จะต้องสร้างผลงานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เห็นอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยได้นำงานวิจัย อาทิเช่น งานวิจัยด้านการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน ด้านการพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน กว่า 50 งานวิจัย ขยายผลสู่ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่บูรณาการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ให้สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนอย่างยั่งยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2202 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน