น้อมรำลึก 5 ธันวาฯ วันประวัติศาสตร์ไทย-ประวัติศาสตร์โลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1506 ครั้ง

พ่อ ทำงานหนักโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด 70 ปีที่ พ่อ ดูแลคนไทยและประเทศไทย แม้แต่ในยามป่วยไข้ก็ไม่ยอมหยุดทำงาน ยามใดราษฎรและบ้านเมืองเกิดทุกข์ก็ทรงปัดเป่าด้วยพระเมตตา

พ่อ ได้วางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ให้กับมาตุภูมิและโลกด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาจนองค์การสหประชาชาตินำแนวทางของ พ่อ ไปใช้ในการพัฒนาโลกในศตวรรษที่ 21 ด้วยเป้าหมาย SDG. (Sustainable Development Goal) คือการพัฒนาที่ยั่งยืน

พ่อ ไม่ใช่เป็น พ่อแห่งแผ่นดินไทย เท่านั้นแต่เป็น พ่อของทุกคน บนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะมีผิวสีใด ชายหรือหญิง นับถือศาสนาใด อยู่ที่ไหน ล้วนอยู่ในความรักความเมตตาของ พ่อ เสมอ

นอกจากพ่อจะเป็นนักพัฒนา พ่อยังเป็นนัก..ต่างๆ อีกหลายนัก พ่อ เป็นนักประดิษฐ์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประพันธ์เป็นนักแต่งเพลงพระราชนิพนธ์เป็นนักธรรมชาตินิยมเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ่อยังเป็นเกษตรกร

ครั้งหนึ่งผมเข้าไปในวังสวนจิตรลดาเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ดูเหมือนไม่ใช่วังแต่เป็นแปลงทดลอง Lab ใหญ่ทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป เต็มไปด้วยแปลงพืชแปลงประมงและโรงปศุสัตว์ รวมทั้งโรงงานเอทานอลและไบโอดีเซลที่ พ่อ นำพืชมาผลิตเป็นน้ำมันชีวภาพ (Biofuel) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศจนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการผลิตเอทานอลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอนุมัติสมัยท่านชวนเป็นนายกฯ จนวันนี้ทุกปั้มมีน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ (เอทานอล/แอลกอฮอล์ผสมแก๊สโซลีน/เบนซิน) จำหน่ายและยังส่งออกเอทานอลเป็นสินค้าจากเกษตรกรไทย

ในช่วงชีวิตของผมปี 2552 เคยนำ นายฟรานซิส เกอร์รี ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เข้าเฝ้าเพื่อถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่วังไกลกังวล นับเป็นพระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ.2542 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯถวายเหรียญ เทเลฟู้ด ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเพื่อทำความมั่นคงทางอาหาร

ต่อมา พ.ศ.2549 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมคณะ ทูลเกล้าฯถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์พัฒนามนุษย์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ

หากนับตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็นต้นมาจากครั้งแรกที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ทูลเกล้าฯถวาย เหรียญฟิเล (Philae Medal) แด่ พ่อ ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาชนบทและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจนตลอดรัชสมัย “พ่อ” ได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณจากผลงานในหลากหลายสาขาจากองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติถึง 13 รางวัล

คนเดียวในโลกที่ทำได้ คือพ่อของเรา

วันนี้ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเกิดของ พ่อ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมของโลก

วันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ของไทยและวันประวัติศาสตร์ของโลกที่อนุชนคนทุกรุ่นจะได้รำลึกถึงหยาดเหงื่อและผลงานของ พ่อ เพื่อสืบสานต่องานของ พ่อ สืบไป

หากชาติหน้ามีจริง ขอให้เกิดเป็นลูกของ พ่อ ทุกชาติไป

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พ่อ ตราบชั่วชีวิตจะหาไม่

อลงกรณ์ และครอบครัว พลบุตร

5 ธันวาคม 2564

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1506 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน