Green Innovation&SD เครือผู้จัดการ รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 20 ประเภทสื่อมวลชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1248 ครั้ง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว เป็นประธานมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 (ประจำปี 2562-2563) โดยมีผลงานได้รับรางวัลทั้งสิ้น 42 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทชุมชน 8 รางวัล ประเภทบุคคล 8 รางวัล ประเภทกลุ่มเยาวชน 4 รางวัล ประเภทงานเขียน 4 รางวัล ประเภทความเรียงเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 4 รางวัล ประเภทความเรียงเยาวชนอายุ 16-25 ปี 4 รางวัล ประเภทสื่อมวลชน 2 รางวัล และประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต (รางวัลแห่งความยั่งยืน) 7 รางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอลเวนชั่น

สำหรับประเภทสื่อมวลชน ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการ Green Innovation & SD สื่อในเครือผู้จัดการ เป็นผู้รับรางวัล จากผลงานเซ็คชั่น Green Innovation & SD ที่ให้ข่าวสาร บทความ ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล นำเสนอปรากฏการณ์สำคัญ ตัวอย่างที่ดีมีผลสู่การแก้ไข เช่น ลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างจิตสำนึกการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน มุ่งสู่การพิชิตเป้าหมาย SDGs

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1248 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน