คิกออฟสายเขียว! สามเหลี่ยมเส้นทางท่องเที่ยวกัญชา กัญชง เชื่อมคลินิก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1012 ครั้ง

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทย ขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคราช ด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจไทย 3 ก จำนวน 10 ล้านต้น สู้โควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก โดยนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจิมป้ายเอาฤกษ์เอาชัย

พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีเจิมป้าย “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทย” (คศ.พท.) เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคราช ด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจไทย 3 ก ประกอบด้วย “กัญชา กัญชง กระท่อม” จำนวน 10 ล้านต้น สู้โควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อชาวโคราช ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยมีนายณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทย (คศ.พท.) พร้อมด้วยนายวัชระชัยย์ นาควัชระชัยท์ อดีตเลขาธิการรัฐสภา (ที่ปรึกษาโครงการฯ), นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56 ปี) พร้อมคณะกรรมการ-ที่ปรึกษา และสมาชิก เข้าร่วมพิธีมงคล และร่วมประกอบพิธีพราหมณ์ และสักการะพื้นที่โรงปลูกกัญชา กัญชงต้นแบบ จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2564 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามกรอบกฎหมายใหม่” การดำเนินกิจกรรมโคราชสามเหลี่ยมเส้นทางท่องเที่ยวกัญชา กัญชง และการเชื่อมโยงคลินิกกัญชาทางการแพทย์

นายณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธาน คศ.พท. เปิดเผยว่า เป้าหมายหลักของการจัดตั้ง คศ.พท. เพื่อเป็นตัวแทน และพี่เลี้ยงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจ เพื่อให้ความรู้กับภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา และองค์กรที่สนใจทั่วประเทศ เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกพืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่ 3 ก ได้ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความหวังให้กับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจสร้างอาชีพ สร้างรายได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากพืชเหล่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปลดล็อกกัญชา กัญชง ในส่วนของราก ใบ ลำต้น เปลือก และเส้นใย ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 เพื่อนำมาแปรรูป เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน เปิดทางระบบอุตสาหกรรมในการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยกเว้นช่อ และดอกที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

สำหรับการขับเคลื่อนในปี พ.ศ. 2565 คศ.พท.จะส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ กัญชา 2 ล้านต้น กัญชง 7 ล้านต้น และกระท่อม 1 ล้านต้น ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 ล้านต้น โดยมีโรงแรมเฮอร์มิเทจ เป็นศูนย์ประสานงานหลักในการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจใหม่ ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันขับเคลื่อน โดยสมัครเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1012 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน