ลุยมหาชัย! ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 755 ครั้ง

ปสม.2 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่มหาชัย ศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชน ด้าน “ผอ.สมพงษ์” วอนคนไทยหยุด! แบ่งแยกเป็นพลเมืองชั้นรอง ให้ดูที่ศักยภาพ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม) รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ มีเวทีเสวนาหัวข้อ การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้” โดย นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร นายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน(LPN) คุณดาวเรือง เลขวรนันท์ ที่ปรึกษา บริษัท ซีแอลเอ็มวี สมาร์ท เวิร์คเกอร์ จำกัด และคุณ Ko Ko Naing ผู้แทนแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเสวนา 

นายสมพงษ์ สระแก้ว กล่าวว่า ทางมูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN ) มีเป้าหมาย คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ ส่งเสริมการรับรู้และเข้าถึงสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามมีศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ทัดเทียมคนไทย จึงอยากให้คนไทยเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมอง ที่ว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นพลเมืองชั้นรองของสังคม

“เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็น ควรดูที่สติปัญญา ความสามารถ ทักษะ และดึงศักยภาพของเขามาใช้ อยากให้คิดเป็นพี่เป็นน้อง และมีกฎหมายที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถพึ่งพาตนเองได้” ผอ.มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 755 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน