แพทยสมาคมฯ-บีทีเอส กรุ๊ปฯ-ไทยประกันชีวิต ร่วมมอบเงินสินไหมทดแทน 5 ล้านบาท ให้ทายาท “หมอปัญญา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1392 ครั้ง

แพทยสมาคมฯ ร่วมกับ บีทีเอส กรุ๊ป ฯ และ ไทยประกันชีวิต มอบเงิน 5 ล้านบาทแก่ครอบครัว “หมอปัญญา” แพทย์ผู้เสียสละของมหาสารคาม

วันนี้ (24 ก.พ.64) ที่ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปื แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19/นายกแพทยสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต ในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” ให้แก่ครอบครัว นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์รายแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายรังสิน กฤตลักษณ์ ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร และนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะกรรมการ จึงมีมติให้เสนอบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สินไหมทดแทน จากกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ในโครงการดังกล่าว แก่ทายาทของ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนี้ ได้รับทุนสนับสนุนหลักจาก นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยได้มอบเงินให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และยังมีองค์กร และผู้ร่วมบริจาคอีกมากมายหลายท่านในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้แพทย์ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จากการทำหน้าที่ของตน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการจัดทำกรมธรรม์จากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวงการแพทย์ของประเทศไทย ต่อการจากไปของ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ทั้งนี้ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการเสียชีวิตของท่าน โดยนายแพทย์ปัญญา ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วย และชุมชนมหาสารคามมาโดยตลอด เรารู้สึกเสียดายอาลัยที่ชาวมหาสารคามได้สูญเสียแพทย์ผู้เสียสละทำงานให้แก่ประชาชน และยังสูญเสียชีวิตของครูแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รักในการเป็นอาชีพแพทย์ และให้ความรู้ช่วยสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนที่จบไป ได้เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรม ทำให้ผู้ป่วยมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) เหมือนอย่างที่มีให้แก่ท่าน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ แต่ท่านได้ทำเวชปฏิบัติสมกับเป็นแพทย์ที่ทำให้คนไข้ และประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวท่าน และประกอบอาชีพแพทย์จนท่านถึงแก่ชีวิต สอดคล้องกับ “จิตวิญญาณ” ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเสียสละเพื่อสังคมโดยตลอดมา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงได้พิจารณาเห็นชอบในการมอบเงินสินไหมจากกรมธรรม์ดังกล่าว ให้แก่ครอบครัวท่าน เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละตนเอง เพื่อคนไข้ทุกคน

อนึ่ง นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ อายุ 66 ปี อดีตแพทย์อายุรกรรม เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์เกษียณที่ทำการรักษาผู้ป่วยใน จังหวัดมหาสารคาม เป็นที่เคารพรักของชาวมหาสารคาม เป็นคุณหมอผู้เสียสละ และทุ่มเทที่สุดให้กับคนไข้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน ในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งคนไข้ติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 เนื่องมาจากการรักษาคนไข้อย่างไม่ย่อท้อ จนวันที่ท่านได้รักษาผู้ป่วยที่มาตรวจที่คลินิกเวชกรรม ปัญญาการแพทย์ของท่าน นายแพทย์ปัญญา เคยกล่าวไว้ว่า “ผมรักการเป็นหมอ และเป็นหมอต้องรักคนไข้นะ” คำกล่าว ของนายแพทย์ปัญญา แพทย์ในดวงใจของพวกเราชาวมหาสารคาม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19/นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทยสภา ได้ริเริ่ม โครงการกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้แก่แพทย์และพยาบาลที่เสียชีวิต จากการติดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยถ้าหากแพทย์หรือพยาบาลท่านใดที่เสียชีวิตจากการรักษาและพยาบาลผู้ป่วย จะได้รับสินไหมทดแทน สำหรับครอบครัวจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งในวันนี้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และแพทยสภา ได้จัดงานเพื่อมอบสินไหมทดแทนให้แก่ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ) ซึ่งเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งได้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย เป็นโควิดโดยที่ท่านไม่ทราบมาก่อน ทำให้ท่านติดเชื้อโควิดและทำให้ถึงแก่เสียชีวิต ในช่วงที่ผ่านมาและวันนี้เราได้ทำพิธีมอบ โดยได้เชิญผู้แทนจากไทยประกันชีวิต และตัวแทนจาก บริษัทบีทีเอส ซึ่งให้การสนับสนุนเรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิตอันนี้มาเป็นผู้มอบ กรมธรรม์จำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่ทายาทในวันนี้

ทางด้าน ปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ) กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณ คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) คุณไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และศูนย์นักรบเสื้อขาวแพทยสมาคม ที่ช่วยเหลือและผลักดันให้คุณพ่อได้รับ เงินสินไหมในครั้งนี้ ผมเป็นตัวแทนของครอบครัว หาญพาณิชย์พันธุ์ ขอกราบขอบพระคุณจากใจทุกๆ ท่าน ที่ช่วยเหลือจริงๆ ครับ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1392 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน