สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5 จัดพิธีปฐมนิเทศ-ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 92 ครั้ง

นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และไหว้ครูนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดระเบียบความคิดเพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคต ผ่านเรื่องเล่านายกสภา” โดยมี นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 11 ของสถาบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 230 คน

สาระสำคัญของการบรรยาย ได้แก่ การจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นระบบ หลักการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ การนำเสนอมุมมอง แนวคิด เทคโนโลยี และความก้าวหน้าในอนาคตที่นักศึกษาต้องประสบ การใช้เทคโนโลยี 5G IOT AI VR AR เพื่อให้นักศึกษานำแนวคิดไปบูรณาการต่อยอดให้เกิดประโยชน์ร่วมกับการทำงาน สามารถจัดระเบียบความคิด วางเป้าหมายอนาคต  มีหลักการทำงานสู่ความสำเร็จด้วยเทคนิค “หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ” เชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความคิดเชิงระบบ และ 5 วิธีพัฒนา Growth Mindset สุดท้ายได้มอบของขวัญแก่นักศึกษา ได้แก่ 4 วิสัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ วิสัยทำ (คุณธรรม) วิสัยทน วิสัยแท้ และ 4 รักษา ประกอบด้วย คุณภาพ คุณธรรม มิตรภาพ สุขภาพ  และ ของขวัญของเวลา แก่นักศึกษา

ซึ่งในโครงการดังกล่าว สถาบันฯ ได้จัดพิธีไห้วครู บายศรี สู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ด้วย ซึ่งความสำคัญของพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ เพื่อ 1) เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 2) เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ และขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครู อาจารย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3) ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด 4) เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ 5) เกิดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันกระทำสิ่งดี ๆ 6) เป็นการรักษาวัฒนธรรม ธรรมเนียมอันดีงามของไทย

ซึ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมไหว้ครูดังกล่าว สร้างความประทับใจ ซาบซึ้ง แก่ผู้บริหาร ครู นักศึกษาที่ร่วมโครงการเป็นอย่างดี ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการร่วมกิจกรรม การาดำเนินการฝึกปฏิบัติงาน และการกรอกข้อมูลระบบ EWE” เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ เข้าใจแนวทางการดำเนินการเรียนการสอน การจัดระเบียบความคิดทั้งวิชาการ ด้านปฏิบัติการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ภายหลังจบการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 92 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน