สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชู “4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1080 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา มีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ เข้าร่วม จำนวน 5 วิทยาลัย 9 สาขาวิชา

โดย นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ” ซึ่งได้ให้แนวคิดในการทำงาน 4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ คือ วิสัยทัศน์ วิสัยธรรม วิสัยทน และวิสัยแท้ และให้แนวทางการเรียนรู้แห่งอนาคต ทศวรรษที่ 21 การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง และหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์วามรู้แกนหลัก องค์ความรู้แกนเสริม “Hard Skill & Soft Skills” แนะนำหลักการดำรงชีวิตคุณภาพ คู่ คุณธรรม และได้อวยพรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 “จงต่อเติมแรงใจไฟชีวิต จงลิขิตเส้นทางสร้างความฝัน มีน้ำใจเข้มแข็งและแบ่งปัน รู้ยึดมั่นคุณธรรมประจำตน”

ด้าน นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและบรรยายในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตอาชีวศึกษา” นอกจากนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้ง 5 แห่ง ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้บรรยายในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย” และ นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1080 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน