กรมราชทัณฑ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 332 ครั้ง

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมราชทัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุภาพร คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ นายสิทธิ สุทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร และนายปราโมท ทองศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ

โดยในปีพุทธศักราช 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมราชทัณฑ์ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครานี้ มียอดทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 รวมทั้งสิ้น 1,373,997.80 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์บาทถ้วน)

“วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร” เดิมมีชื่อว่า “วัดศาลาสี่หน้า” เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง สิ่งที่ยังคงหลงเหลือและแสดงความเป็นสิ่งของสมัยกรุงศรีอยุธยาลายหน้าบันสลักไม้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถ ปีกของหน้าบันเล็กตามหลังคาลดชั้นอีกด้านละสองปีก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นใหม่แล้วทรงสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร พร้อมทั้งเปลี่ยนนามวัดใหม่จากวัดศาลาสี่หน้าเป็น “วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร” ตามหลักฐานรับรองสภาพวัดของกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรากฏว่า วัดนี้ตั้งขึ้นและรับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2320

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 332 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน