กรมราชทัณฑ์ เปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิด 7 ส.ค. – 30 ก.ย.นี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 452 ครั้ง

กรมราชทัณฑ์ เปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิดอีกครั้ง ระหว่างวันที่  7 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาหลายปี

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.66 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2566 นี้ กรมราชทัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้เปิดให้เยี่ยมญาติใกล้ชิดเช่นนี้มาหลายปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว สามารถรับประทานอาหารร่วมกันภายในเรือนจำ และยังสามารถสัมผัสกันโดยไม่มีกำแพงกั้นเหมือนในห้องเยี่ยมญาติปกติ ถือเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัวหรือคนที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านี้ ได้ปรับตนเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง เมื่อได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษต่อไป

นายอายุตม์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดให้มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิดขึ้นระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566 โดยมีแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังเรื่องมาตรฐานการเยี่ยม การติดต่อผู้ต้องขังของบุคคลภายนอก และของฝากให้ผู้ต้องขัง รวมทั้งให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดเยี่ยมญาติใกล้ชิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักการทั่วไป ดังนี้

1. เรือนจำ ที่จะเปิดให้เยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด จะต้องไม่เป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีสถานที่ พื้นที่เหมาะสมในการจัดเยี่ยม

2. ผู้ต้องขัง ที่สามารถเข้าเยี่ยมญาติใกล้ชิดได้ จะต้องเป็นผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ตามที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดไว้

3. ญาติที่เข้าเยี่ยม จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ใน 10 รายชื่อ ซึ่งผู้ต้องขังได้แจ้งความประสงค์ไว้กับทางเรือนจำก่อนแล้ว โดยญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน ซึ่งต้องดำเนินการจองเยี่ยมออนไลน์ล่วงหน้า และควรตรวจ ATK มาก่อนเข้าเยี่ยม 24 ชั่วโมง หากญาติมีอาการต้องสงสัย ขอให้งดการเข้าเยี่ยม

4. ญาติของผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัว มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ และผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเยี่ยม

5. เมื่อเข้าเขตเรือนจำ ควรสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และอยู่ในพื้นที่ที่เรือนจำกำหนดสามารถรับประทานอาหารร่วมกันได้โดยให้มีการสั่งซื้ออาหารจากเรือนจำล่วงหน้าทางระบบออนไลน์เท่านั้น

ทั้งนี้ นายอายุตม์ ทิ้งท้ายว่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด ได้ในสถานการณ์ New Normal และคงรักษามาตรฐานในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงขอความร่วมมือจากญาติปฏิบัติตามข้อกำหนดตามแนวการปฏิบัติในการเยี่ยมญาติใกล้ชิดของเรือนจำ ทัณฑสถานอย่างเคร่งครัด โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ญาติของท่านถูกควบคุมตัวอยู่ หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อม Link ของเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เปิดให้เยี่ยมญาติใกล้ชิด ทางเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์ (@prthaidoc), Line Official Account กรมราชทัณฑ์ @thaidoc   

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 452 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน