นายก ส.กีฬาเรือใบฯ มอบรางวัลและปิดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี’65 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2412 ครั้ง

วันนี้ (30 ก.ค.66) พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โอกาสนี้ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ได้แสดงความยินดีและชื่นชมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ที่มีความมุ่งมั่น ทำการแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถจนได้รับชัยชนะ โดยได้ขอให้นำประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งนี้ ไปพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นกำลังหลักของนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยต่อไป นอกจากนั้น นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯ ยังได้ขอขอบคุณ กองทัพเรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดีจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการแข่งขันเรือชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sailing Championship 2023 กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในกีฬาเรือใบ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชปณิธานในการเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนและเยาวชนของชาติ

โดยในปีนี้ มีนักกีฬาเรือใบให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจากสโมสรสมาชิกต่าง ๆ ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย รวมถึงนักกีฬาเรือใบจากต่างประเทศ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 232 คน เรือจำนวน 225 ลำ แยกเป็น ประเภท Optimist Gold/ Silver Fleet จำนวน 110 ลำ ประเภท Optimist Green Fleet จำนวน 70 ลำ ประเภท ILCA Green Fleet จำนวน 6 ลำประเภท ILCA 4 จำนวน 17 ลำ ประเภท ILCA 6 จำนวน 6 ลำ ประเภท ILCA 7 จำนวน 3 ลำ ประเภท OK จำนวน 6 ลำ ประเภท 420 จำนวน 4 ลำ และ ประเภท 29er จำนวน 3 ลำ

ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. เรือใบ ILCA 7 open (ไอ แอล ซี เอ 7 โอเพิล)

ชนะเลิศ นายวรวงศ์ ราชรัตนารักษ์ จากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายนัฐวุฒิ อินทรวิชัย จากสโมสรเรือใบทัพเรือภาคที่ 2

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายพงศ์พิสิฎฐ์ พุดด้วง จากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ

2. เรือใบ 29er open (ทเวนตีไนท์เออร์ โอเพิล)

ชนะเลิศ นายชาตรี มากมูล นายเรือ / นายกัณฑ์ คชาชื่น ลูกเรือ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายบุนยะมิน คล่องสมุทร นายเรือ / นายมณินทร ลีลาศ ลูกเรือ จากสโมสรเรือใบทัพเรือภาคที่ 2

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.พัชรี ศรีงาม นายเรือ / น.ส.ศิริวิมล หารินทชาติ ลูกเรือ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

3. เรือใบ 420 open (สี่สองศูนย์ โอเพิล)

ชนะเลิศ น.ส.ชาลิสา กฤตนัย นายเรือ / น.ส.ปิยพร เข็มแก้ว ลูกเรือ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.ธีรดา ฟักแก้ว นายเรือ / นายจักรภัทร วิริยะกิตติ ลูกเรือ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.จิณัฐตา เหรียงบำรุง นายเรือ / นางสาวศุภกานต์ เกิดสกุล ลูกเรือ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

4. เรือใบ ILCA 4 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ไอ แอล ซี เอ สี่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)

ชนะเลิศ Miss Marion Grace Montgomery จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ทีฆะทัศน์ แดงประทุม จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ภูตะวัน พิบูลพาณิชย์การ จากสโมสรเรือใบโอเชี่ยนมารีน่ายอร์ชคลับ

5. เรือใบ ILCA 4 หญิง (ไอ แอล ซี เอ 4 หญิง)

ชนะเลิศ Miss Marion Grace Montgomery จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.นพภัสสร ขุนบุญจันทร์ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.ปารณีย์ ม่วงงาม จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

6. เรือใบ ILCA 4 open (ไอ แอล ซี เอ 4 โอเพิล)

ชนะเลิศ นายธนพัต ศิริเจริญ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Miss Marion Grace Montgomery จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายนัณวธรญ์ ศุภอัมพลวิชญ์ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

7. เรือใบ ILCA 6 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ไอ แอล ซี เอ สี่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี)

ชนะเลิศ นายบวรนันท์ ชันรัมย์ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.ทอฝัน บุนนาค จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.พุทธรักษา อิ้มรักษา จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

8. เรือใบ ILCA 6 หญิง (ไอ แอล ซี เอ 6 หญิง)

ชนะเลิศ น.ส.ทอฝัน บุนนาค จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.พุทธรักษา อิ้มรักษา จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Miss คลาวเดีย นาซารอฟ จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

9. เรือใบ ILCA 6 open (ไอ แอล ซี เอ 6 โอเพิล)

ชนะเลิศ นายบวรนันท์ ชันรัมย์ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.ทอฝัน บุนนาค จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.พุทธรักษา อิ้มรักษา จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

10. เรือใบ ILCA 4 Green fleet

ชนะเลิศ ด.ช.เจษฎา นามวงศ์ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.บุญบารมี สอนชัย จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.พิชญาภา กมุทะติรา จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

11. เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ชินยะ สระทองซัง จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.จอมพล งามชาลี จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

12. เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.พรยมล แสวงคุณ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Miss Chuhan Zhang จากสโมสรเรือใบทัพเรือภาคที่ 3

13. เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet ทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.พรยมล แสวงคุณ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ถิรวัฒน์ หาญคำ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

14. เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet หญิง

ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.พรยมล แสวงคุณ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ธีร์รฌา หอมชง จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

15. เรือใบออฟติมิสต์ Green Fleet ทั่วไป

ชนะเลิศ ด.ญ.ธีรกานต์ คล้ายสมบูรณ์ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ธีร์รฌา หอมชง จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ถิรวัฒน์ หาญคำ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

16. เรือใบออฟติมิสต์ กลุ่มที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ชนะเลิศ Miss Alyssa Wong จากสโมสร SAFYC ของสิงคโปร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.นิรดา ศศิวัฒนพร จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.สวริณร์ สินธุสนธิชาติ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

17. เรือใบออฟติมิสต์ กลุ่มที่ 1 หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ชนะเลิศ Miss Tong Xuan Ya จากสโมสร SAFYC ของสิงคโปร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.สุรภา ม่วงงาม จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ปริยาภรณ์ จันทรวงศ์ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

18. เรือใบออฟติมิสต์ กลุ่มที่ 1 ทั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ชนะเลิศ ด.ช.ธัญวิสิษฏ์ กิจจนศิริ จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.เอดิสัน ยิน จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Miss Tong Xuan Ya จากสโมสร SAFYC ของสิงคโปร์

19. เรือใบออฟติมิสต์ Silver Fleet หญิง

ชนะเลิศ Miss JOLIN ZHENG จากสโมสร ABC ของสิงคโปร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Miss CHEN, HUAN HENG จากสโมสร Constant Wind Sea Sports Club

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ภรณ์อรุณา รุ่งสิตา จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

20. เรือใบออฟติมิสต์ Silver Fleet ทั่วไป

ชนะเลิศ ด.ช.เจอรามี ยิน จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Miss JOLIN ZHENG จากสโมสร ABC ของสิงคโปร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.โรเบิร์ท นาซารอฟ จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

21. เรือใบออฟติมิสต์ Gold Fleet หญิง

ชนะเลิศ น.ส.ปริญ ทรัพย์ยิ่ง จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.พชรพรรณ องคะลอย จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.ไพลิน เจริญผล จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

22. เรือใบ OK

ชนะเลิศ จ่าเอก กีรติ บัวลง จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 MR. morten Jakobsen จากสโมสรเรือใบราชวรุณฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พันจ่าเอก จุลพงษ์ จันทร์ยิ้ม จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

23. เรือใบ ILCA 4 (ไอ แอล ซี เอ 4) นักกีฬาโครงการสัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ

ชนะเลิศ ด.ช.เจษฏา นามวงศ์ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.พิชญาภา กมุทะติรา จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.นิภาพร เหาะสูงเนิน จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

24. เรือใบออฟติมิสต์ นักกีฬาโครงการสัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบ

ชนะเลิศ ด.ญ.พรยมล แสวงคุณ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.รชต สาดตระกูลวัฒนา จากสโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ถิรวัฒน์ หาญคำ จากสโมสรเรือใบหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

25. เรือใบออฟติมิสต์ ทั่วไป ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ชนะเลิศ น.ส.ปริญ ทรัพย์ยิ่ง จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายชนาธิป ทองกล่ำ จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.พชรพรรณ องคะลอย จากสโมสรเรือใบราชวรุณ

ด้าน พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะ เลขาธิการสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า การแข่งขันเรือใบรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปีนี้ ได้รับการตอบรับจากนักแล่นใบหน้าใหม่ซึ่งเป็นเยาวชนในโครงการสัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กีฬาเรือใบให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตามนโยบายของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ได้รู้จักกับกีฬาเรือใบ และเป็นหนึ่งในกีฬาทางเลือก นอกจากนั้นยังเป็นการค้นหานักกีฬารุ่นใหม่ และส่งเสริมไปสู่การเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี ที่ทำให้โครงการสัตหีบเมืองแห่งการแล่นใบประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นคือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีกีฬาเรือใบเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยว

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกีฬาเรือใบและพัฒนานักแล่นใบ โดยเฉพาะการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจในกีฬาเรือใบ ที่สอนให้คนคิดเอง ทำเอง อันจะเป็นแนวทางในการปลูกฝังให้เยาวชนไทยเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพโดยอาศัยกีฬาเรือใบเป็นสื่อ ตามแนวทางจากพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งที่ว่า เด็กไทยแล่นใบเป็น เด็กไทยใช้ชีวิตเป็น 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2412 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน