สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พัฒนาทักษะอาชีพชั้นสูงให้กับเด็กอาชีวะ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 342 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลระบบพัฒนาทักษะความคิดสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (TRAIN the TRAINER for Student that Develop Skill in Coding Educations)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการฝึกอบรมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลระบบพัฒนาทักษะความคิดสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (TRAIN the TRAINER for Student that Develop Skill in Coding Educations) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฑูร อบรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ แสดงปาฐกถาพิเศษ ให้กับคณาจารย์และครูจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและวิทยาลัยเทคนิคที่เข้าร่วมรับฟัง ณ.ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีด้านโค้ดดิ้ง (Coding) ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีทักษะขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา เตรียมความพร้อมแรงงานฐานเทคโนโลยีตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่ขาดแคลน รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการยกระดับฝีมือแรงงานให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยอาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เป็นผู้ดำเนินการ ร่วมด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือ คุณวิชชินทร์ หอวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย จากบริษัท Code Combat SEA มาให้ความรู้ด้านระบบการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนานักศึกษาต่อไป 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 342 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน