กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 268 ครั้ง

          วันนี้ (18 ม.ค.66) พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2566 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย การตรวจพลสวนสนาม พิธีทางศาสนา การกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล การอ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และการสวนสนามของหน่วยทหารกองทัพเรือ จำนวน 12 กองพัน

          โดยกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อให้ทหารใหม่ทุกนายกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อันถือเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพที่เสมือนเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ เป็นหลักชัยอยู่ท่ามกลางเหล่าทหารทั้งปวง อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายของสามสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของบ้านเมืองที่ทหารจักต้องรักษาไว้ เพื่อประโยชน์สุขแห่งประเทศชาติและประชาชน

          ทั้งนี้ ทหารใหม่ทุกนายจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีจึงจะถือได้ว่าเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหารมืออาชีพ คือมีความรัก ความสามัคคีและพร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตย ตลอดจนผลประโยชน์ของส่วนรวม เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณตนอย่างมั่นคงตลอดไป

          สำหรับวันกองทัพไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของเมียนมา เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาความสามารถและความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์สามารถเอาชนะข้าศึกด้วยพระองค์เอง แม้พระองค์ต้องตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพังก็ตาม ซึ่งนับว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยแต่เดิมนั้นถือเอาวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมยุทธนาธิการ เมื่อวันที่ 8 เมษายนเป็นวัน “กลาโหม” และต่อมาได้ถือว่าเป็น “วันกองทัพไทย”

          อย่างไรก็ตาม ในปี 2523 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย โดยยึดเอาวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ตลอดจนราชบัณฑิตยสถาน และคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติได้ตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติแล้ว พบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ดังนั้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน กองทัพไทย จากวันที่ 25 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ 18 มกราคม ตราบจนปัจจุบัน

          สำหรับในส่วนของกองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นประจำทุกปี โดยจัดกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือเข้าร่วมสวนสนาม จำนวน 12 กองพัน แบ่งเป็นผู้ร่วมสวนสนามจำนวน 1,680 นาย ทหารใหม่เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ตนจำนวน 457 นาย ซึ่งวิธีดังกล่าวได้อาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่กำลังพลที่เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยธงชัยเฉลิมพลเป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติ และศักดิ์ศรีของหน่วยทหารทุกเหล่าทัพ

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพไทยได้มีวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง กองทัพบก เป็นกำลังหลักที่สำคัญของชาติ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน กองทัพเรือ เป็นกำลังหลักในการป้องกันราชอาณาจักรทางทะเล และกองทัพอากาศ ทำหน้าที่ปกป้องน่านฟ้า ทุกเหล่าทัพต่างปฎิบัติหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันอธิปไตยของชาติ โดยมีกองบัญชาการทหารสูงสุด ทำหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชา และประสานงานระหว่างเหล่าทัพทั้งสาม แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนับร้อยปีแล้วก็ตาม กองทัพไทยก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านภารกิจ ป้องกันการรุกรานภายนอกประเทศ คือการธำรงรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร การพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขจัดภัยยาเสพติด เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญและความสงบสุขในทุก ๆ ด้านให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 268 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน