ผบ.ทร. ต้อนรับเยาวชนชายแดนใต้ ทัศนศึกษาเยี่ยมชมพระราชวังเดิม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 800 ครั้ง

เยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เข้า รับโอวาทจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม

วันนี้ (17 พ.ค.65) เวลา 14.00 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่ ด้วยการ พร้อมรับโอวาท จาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบโอวาทแก่ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง โดยมีใจความสำคัญว่า  โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เป็นโครงการที่กองทัพเรือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชน ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของ กองทัพเรือ อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ทำให้ทุกคนได้รู้จัก และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารเรือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่ จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน กองทัพเรือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ เยาวชนทุกคน จะจดจำสิ่งดี ๆ ที่ได้พบเห็น ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการนี้ ไว้ในความทรงจำ มีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย รักชาติไทย เป็นพลัง เป็นแรงบันดาลใจ ในการเติบโตขึ้นไปเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความรัก ความสามัคคี มีความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

สำหรับโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เป็นโครงการที่กองทัพเรือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความสงบสุขมาสู่พี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่และสร้างความสัมพันธ์กับมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือ และทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 นี้ กองทัพเรือ ได้นำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเดินทางไปทัศนศึกษา ทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานของกองทัพเรือ เพื่อปลูกฝังความรักชาติ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า เห็นถึงการอยู่ร่วมกันที่ทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนยึดมั่นในประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกัน อีกทั้งยังจะได้รับทราบถึงภารกิจในการป้องกัน และพัฒนาประเทศของกองทัพเรือ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ ที่ได้เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพเรือเป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นพลังและแรงใจสำคัญที่จะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสันติวิธีและยั่งยืนต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 800 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน