ผบ.ทร. มอบเงินช่วยเหลือทายาทกำลังพลที่เสียชีวิต-สูญหาย เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 188 ครั้ง

วันนี้ (16 ม.ค.66) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเงินช่วยเหลือ ต่าง ๆ ในส่วนที่กรมสวัสดิการทหารเรือรับผิดชอบ ให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จำนวน 22 ครอบครัว ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

จากเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัย อับปางเนื่องจากสภาพอากาศคลื่นลมในทะเลรุนแรง มีคลื่นสูง กำลังพลได้รับบาดเจ็บสูญหายและเสียชีวิต เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละที่มีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ ในส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยที่ยังค้นหาไม่พบ กองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการทหารเรือ รวบรวมสิทธิกำลังพลที่ทายาทและครอบครัวพึงได้รับ ประกอบด้วย เงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยหมู่แบบ “เฉพาะกิจ” กองทัพเรือ เงินช่วยเหลือจากกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ เงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการตามระเบียบกรมสวัสดิการทหารเรือว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการปฏิบัติราชการชายแดน พ.ศ.2561 และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี (เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก) โดยมอบให้ทายาท ดังนี้

ผู้เสียชีวิต

1. ทายาทของ พ.จ.อ.คุณากร จริยศ จำนวน 1,237,000 บาท

2. ทายาทของ จ.อ.บุญเลิศ ทองทิพย์ จำนวน 1,237,000 บาท

3. ทายาทของ จ.อ.ชูชัย เชิดชิด จำนวน 1,237,000 บาท

4. ทายาทของ จ.ท.สหรัฐ อีสา จำนวน 1,237,000 บาท

5. ทายาทของ จ.ต.ศราวุธ นาดี จำนวน 1,237,000 บาท

6. ทายาทของ จ.ต.สถาพร สมเหนือ จำนวน 1,037,000 บาท

7. ทายาทของ จ.ต.นพณัฐ คำวงค์ จำนวน 1,037,000 บาท

8. ทายาทของ จ.ต.สิริธิติ งามทอง จำนวน 1,237,000 บาท

9. ทายาทของ จ.ต.ศุภกิจ ทิวาลัย จำนวน 1,237,000 บาท

10. ทายาทของ พลฯ ปรีชา รักษาภักดี จำนวน 1,002,000 บาท

11. ทายาทของ พลฯ ชลัช อ้อยทอง จำนวน 1,002,000 บาท

12. ทายาทของ จ.ท.ธวัชชัย สาพิราช จำนวน 1,037,000 บาท

13. ทายาทของ พลฯ สิทธิพงษ์ หงส์ทอง จำนวน 1,002,000 บาท

14. ทายาทของ พลฯ จิราวัฒน์ ธูปหอม จำนวน 1,002,000 บาท

15. ทายาทของ พลฯ จำลอง แสนแก จำนวน 1,002,000 บาท

16. ทายาทของ จ.อ.ไพร ร่วมญาติ จำนวน 1,237,000 บาท

17. ทายาทของ พลฯ วรพงษ์ บุญละคร จำนวน 1,002,000 บาท

ผู้สูญหาย

18. ทายาทของ จ.ต.โสภณ วงษ์สนิท จำนวน 900,000 บาท

19. ทายาทของ พลฯ ชัยชนะ ช่างวาด จำนวน 900,000 บาท

20. ทายาทของ พ.จ.อ.จิราวัฒน์ เจริญศิลป์ จำนวน 900,000 บาท

21. ทายาทของ พลฯ ทวีศักดิ์ แซ่เซียว จำนวน 900,000 บาท

22. ทายาทของ พลฯ อับดุลบาซีด มะแอ จำนวน 900,000 บาท

ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง เป็นอย่างมาก โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเร่งด่วน โดยเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้สูญเสีย ประกอบด้วยเงินจากส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน ดังนี้

1. เงินตามสิทธิด้านกำลังพล เช่น เงินช่วยพิเศษ บำเหน็จตกทอด และบำนาญพิเศษ ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิด้านกำลังพลของกำลังพลแต่ละราย โดยมีขั้นตอนการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด

2. เงินจากกองทุนต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เช่น กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ

3. เงินประกันภัย เช่น เงินประกันภัยหมู่กองทัพเรือ

4. เงินสวัสดิการกองทัพเรือ และ เงินฌาปนกิจกองทัพเรือสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก

5. เงินที่หน่วยงานภาคเอกชนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 188 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน