สนง.ศาลยุติธรรม ร่วมลงนาม MOU 5 หน่วยงาน ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำคดีทางเพศ-ความรุนแรง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 486 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.65 นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม สร้างความปลอดภัยให้กับสังคม แก้ไขปัญหาและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง และร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมกันสร้างกลไกการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อกลุ่มผู้กระทำความผิดในระดับพื้นที่อย่างเชื่อมโยงและสอดรับกับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม จะร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมผู้กระทำผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงภายหลังพ้นโทษ หรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความปลอดภัยในชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือที่ต้องนำมาใช้ เช่น แบบประเมินผู้กระทำความผิด แนวทางการใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 486 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน