สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สร้างเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะพื้นที่กทม.

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 156 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.65 นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำทีมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ประกอบด้วย นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ, นายกนกศักดิ์ มุธิโต รองผู้อำนวยการ, นายพรมงคล วรนาม หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน และนายชาตรี ศรีคงแก้ว หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง พร้อมผู้บริหารบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และ นายอิทธิเดช มุกวันโน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Steel Solution ลงพื้นที่หารือแนวทางการดำเนินการสร้าง “เครื่องออกกำลังกายสำหรับสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร” กับตัวแทนสวนสาธารณฯของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี กรุงเทพ

สืบเนื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกับผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงร่วมกัน และในบันทึกข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวนี้ ได้มีการหารือเพิ่มเติมในการทำโครงการตอบแทนสังคม (CSR) โดยสถานประกอบการจะสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และครูพี่เลี้ยง (ครูฝึก) สถานศึกษาสนับสนุนแรงงานฝีมือทั้งจากครู อาจารย์ และนักเรียน ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการฝึก นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีฝีมือโดยได้รับการฝึกตรงจากสถานประกอบการ เป็นการสร้างทักษะจากการปฏิบัติงานจริง และผลงานที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสังคมต่อไป

จากแนวทางดังกล่าว นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จึงได้ประสานไปยัง นายต่อศักดิ์ ชิตมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้การตอบรับ และได้ประสานต่อไปยังกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการฯ เนื่องจากเกิดเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย จึงได้นำคณะ และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่หารือกันในพื้นที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

โดยสรุปผลการหารือทุกฝ่ายเห็นด้วย ในการระดมทรัพยากรที่แต่ละหน่วยงานมีมาดำเนินโครงการสร้างเครื่องออกกำลังกายสำหรับสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด มอบให้กับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดส่งมอบภายในปี 2566 นี้ โดย บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และนักเรียน นักศึกษา ครูแผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นผู้ดำเนินการสร้างเครื่องออกกำลังกายดังกล่าว

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้กล่าวขอบคุณ คุณเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และทีมงานพร้อมมอบของที่ระลึก รวมทั้งให้กำลังใจทีมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในการดำเนินการ เป็นการสร้างคนให้เกิดคุณภาพ และมีคุณธรรมควบคู่กันไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 156 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน