มทร.พระนคร ระดมสมองติวเข้ม นศ.ป.เอก เสริมความรู้-ลดความขัดแย้งทางการเมือง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 498 ครั้ง

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้การบริหารรัฐแก้ไขปัญหาภาคการเมือง ให้กับนักศึกษา ป.เอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารแห่งรัฐ โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ และวารินทร์ กงประเวชนนท์ กรรมการประจำวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานรุ่น หลักสูตร 4ส12 สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรมเฮลท์แลนท์ แอนด์ สปา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าในหลักการในการใช้ทฤษฎีการบริหารแห่งรัฐแก้ไขปัญหาภาคการเมือง เพื่อลดความขัดแย้ง และสร้างความเสมอภาคกันทุกภาคส่วน ซึ่งหลักในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบหลักการที่เหมาะสม และสะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงในสังคมไทยในปัจจุบัน

โดยการแก้ไขปัญหาจะต้องระดมผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายในการออกแบบ นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความรู้หลักจากทีมวิทยากร สามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถนำไปปรับใช้กับสังคมไทยให้ทุกภาคส่วนเกิดความเสมอภาคกัน ลดความขัดแย้งทางการเมือง และภาคประชาสังคม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 498 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน