“ราชทัณฑ์” จัดตั้งศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง 70 แห่งนำร่อง มุ่งหวังช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมสร้างจิตสาธารณะแก่ผู้ต้องขัง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 376 ครั้ง

วันนี้ (1 พ.ย.65) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง (Center of Prisoner’s Public Work Development) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและประชาชนผู้ประสบเหตุ

สืบเนื่องด้วย กรมราชทัณฑ์ มีแนวคิดที่เรียกว่า “ราชทัณฑ์ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ต้องขังจะได้ตอบแทนสังคม โดยการจัดให้บริการสาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเรือนจำทั่วประเทศ จะดำเนินการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่มีหลักเกณฑ์ตามที่ราชทัณฑ์กำหนดเพื่อออกทำงานช่วยเหลือสังคม

“ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ ได้นำนักโทษออกทำงานสาธารณะขุดลอกท่อระบายน้ำ และกรอกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ และได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขัง (Center of Prisoner’s Public Work Development) ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม”

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า โดยมอบหมายให้เรือนจำและทัณฑสถานนำร่อง 70 แห่ง ซึ่งมีแรงงานนักโทษเด็ดขาดกว่า 2,217 ราย ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ที่จะสั่งให้ออกไปทำงานสาธารณะหรือทำงานอื่นใด เพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำแล้ว ออกทำงานสาธารณะช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและประชาชนบริเวณใกล้เคียงเรือนจำและทัณฑสถานนำร่องทั้ง 70 แห่ง ซึ่งสามารถสแกน QR Code ผ่านช่องทาง เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ เพื่อตรวจสอบเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ออกให้บริการดังกล่าว

“การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการทำงานผู้ต้องขังในครั้งนี้ กรมราชทัณฑ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานภาครัฐและประชาชนผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ จะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว พร้อมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสภาพจิตใจของนักโทษเด็ดขาด ให้มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ ให้ได้ทำกิจกรรมที่ตอบแทนสังคม ส่งเสริมการกลับตัวและการเป็นพลเมืองดีของสังคมภายหลังพ้นโทษต่อไป” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

สำหรับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-967-2222 กด 0 เพื่อประสานงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่เรือนจำนำร่อง เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ IG : pr_correction Twitter : @prcorrection Line Official : @thaidoc และ Tiktok : @prdoc2021

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 376 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน