“เฉลิมชัย” สั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ยกระดับราคาข้าวไทย-เวียดนาม ในเวทีโลก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 450 ครั้ง

“เฉลิมชัย” พอใจผลการเจรจาความร่วมมือยกระดับราคาข้าวระหว่างไทยกับเวียดนาม สั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเดินหน้าต่อทันที พร้อมระดมพลครั้งใหญ่ จัดประชุมสมาคมชาวนาสันนิบาตสหกรณ์ สมาคมโรงสี สมาคมผู้ส่งออกข้าว สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นการด่วน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พอใจกับผลการเจรจาขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะความตกลงในการยกระดับราคาข้าวในตลาดโลกที่มีความคืบหน้าสามารถตกลงกันได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกโดยจะเดินหน้าต่อทันที ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูงที่มี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เป็นประธานทำหน้าที่ประสานงานการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว และตนได้สั่งการให้จัดประชุมระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับ สมาคมชาวนา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร สันนิบาตสหกรณ์ สมาคมโรงสีข้าว สมาคมผู้ค้าข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าว สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับถึงความตกลงระหว่างไทยกับเวียดนาม

รวมทั้งปรึกษาหารือถึงก้าวต่อไป ทั้งเรื่องแนวทางและแผนดำเนินการในส่วนของฝ่ายไทย ซึ่งทุกภาคีภาคส่วนจะต้องมาผนึกกำลังทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของชาวนาและประเทศชาติ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่สุดถือเป็นบันไดขั้นแรกของความพยายามร่วมกันระหว่างไทยและเวียดนามที่จะช่วยเหลือชาวนาให้ได้ราคาข้าวที่เป็นธรรมจากกลไกการค้าข้าวในตลาดโลก โดยเฉพาะในภาวะที่ต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเช่นราคาปุ๋ย ราคายาและราคาน้ำมันรวมทั้งวัตถุดิบอาหารสัตว์จากผลกระทบของวิกฤติซ้อนวิกฤติคือวิกฤติโควิด-19และสงครามรัสเซีย-ยูเครนแต่ราคาข้าวปรับตัวน้อยมากไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตข้าว

“ในส่วนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับชาวนามาโดยตลอด ทำทุกอย่างเพื่อดูแลชาวนาไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ชาวนา การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาโควิดครัวเรือนละ 1.5 หมื่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การยกระดับนาแปลงใหญ่ การพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน เป็นต้น และล่าสุดคือการผนึกความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนาม ในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 และอันดับ 3 ของโลก เพื่อต่อสู้ต่อรองยกระดับราคาข้าวในเวทีโลก” รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวในที่สุด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 450 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน