“ราชทัณฑ์” ฟันไล่ออก-ปลดออก ผู้คุม 7 ราย เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 734 ครั้ง

วันนี้ (19 ส.ค.65) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์) ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยในที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ไล่ออกจากราชการ 4 ราย ปลดออกจากราชการ 2 ราย และให้ออกกรณีมีมลทินมัวหมอง 1 ราย รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย และปลดออกจากราชการ 1 ราย)

2. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 2 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ 1. เรียกรับ/รับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย) 2. ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับ/รับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในเรือนจำ แต่ยังฟังได้ไม่แน่ชัด หากอยู่รับราชการต่อไปจะเกิดความเสียหาย (ให้ออกจากราชการ กรณีมีมลทินมัวหมอง 1 ราย)

3. ประพฤติชั่วร้ายแรง 3 กรณี 1. รู้เห็นกับบุคคลอื่น ติดต่อญาติผู้ต้องขัง เรียกรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย) 2. ใช้อาวุธปืนชิงทองร้านทองในห้างสรรพสินค้า (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย) 3. นำทรัพย์สินของทางราชการออกไปในเวลากลางคืนไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่นำกลับมาคืน (ปลดออกจากราชการ 1 ราย)

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติม ตนเองได้กำชับให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานราชทัณฑ์ทุกมิติ ซึ่งถือเป็นนโยบายเน้นหนักสำคัญ 1 ใน 5 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงาน (Work-Life Balance) ลดภาระหนี้สิน มีความพอเพียง พอประมาณ ที่สำคัญ คือ ผู้บริหารงานเรือนจำ/ทัณฑสถาน จะต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเกิดขึ้น และผู้ที่กระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่เจ้าหน้าที่รายอื่น

กรมราชทัณฑ์ ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อหากมีบุคคลใดแอบอ้างเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการอำนวยความสะดวกในเรือนจำเป็นพิเศษ และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด สามารถส่งหลักฐานโดยตรงถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผ่านทาง Website : http://protect.moj.go.th E-mail : doc.anti.secretary@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ : 02-9672222 

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 734 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน