ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1016 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

วันนี้ (7 พ.ค.65) พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และให้โอวาทกำลังพล โดยปลุกจิตสำนึกความรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือ พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น

“จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ผมทราบว่าพื้นที่นี้มีความมั่นคงและสงบสุข ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะจากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี ทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ จึงนับว่าท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผมจึงขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ การที่หน่วยประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่นั้น เนื่องมาจากกำลังพลของหน่วยได้รับการฝึกฝนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ มีระเบียบวินัยสูง มีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นและอดทนในการปฏิบัติงาน รวมถึง มีความรักในเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือ แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์โดยทั่วไปตามแนวชายแดนจะอยู่ในภาวะที่สงบเรียบร้อย แต่มีความจำเป็นที่กำลังพลทุกนายจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ผมมีความห่วงใยท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ผมทราบดีว่าท่านต้องเสี่ยงต่ออันตรายและอยู่ห่างไกลครอบครัว

ผมและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะพยายามอย่างเต็มที่ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ท่านในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ขอให้กำลังพลทุกนาย ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท หมั่นฝึกฝน และเตรียมกำลังให้พร้อมอยู่เสมอ รวมถึงขอให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการธำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง และเกียรติภูมิของกองทัพเรือ และความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป”

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ทักทายกำลังพล ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

สำหรับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เกิดขึ้นตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้น ปัจจุบันคือ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้สั่งการให้กองทัพเรือรับผิดชอบในการป้องกันพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมทั้งให้มีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเรือประมงในน่านน้ำไทยและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำกัมพูชา เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน โดยมีกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1/1 ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน

ซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบในการปฏิบัติของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น จึงสั่งการให้กองทัพเรือจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เมื่อ 3 พฤษภาคม 2522 เพื่อควบคุมบังคับบัญชากำลังที่ปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งด้านการป้องกันชายแดน และการรักษาความมั่นคงภายใน ทั้งนี้ ภารกิจของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในปัจจุบัน คือการป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อำนวยการในการปกครองพื้นที่ ควบคุมรักษาระเบียบ/ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีระยะทางตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1016 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน