คณะผู้บริหาร-ชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ-มอบสิ่งของให้ผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ-ไม่มีญาติ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1448 ครั้ง

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำคณะผู้บริหาร-ชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม รวมพลคนอาสาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ และมอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้ต้องขังหญิงสูงอายุและผู้ต้องขังไม่มีญาติ

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ในวันนี้ (10 เม.ย.65) คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ โดยนางชนิตา สินธพพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านราชทัณฑ์และคณะจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกกรมราชทัณฑ์ เดินทางมาร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม รวมพลคนอาสาราชทัณฑ์ ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อทำบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ต่อมาในเวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางชนิตา สินธพพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ และคณะจิตอาสา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี เพื่อศึกษาดูงานการฝึกวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิง ร่วมรับฟังการบรรยายภาพรวมผลการดำเนินงานด้านการฝึกวิชาชีพ และการดูแลแม่และเด็ก นำโดยนางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงปทุมธานี พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของจำเป็นให้กับตัวแทนผู้ต้องขังหญิง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังไม่มีญาติ จำนวน 20 ราย

นายอายุตม์ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของกรมราชทัณฑ์ในครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่น ที่จะดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเพื่อตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1448 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน