กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 49 อัตรา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1306 ครั้ง

กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่มีคุณวุฒิ ในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพเรือ ประจำปี 2565 จำนวน 49 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี) จำนวน 8 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี และสาขาวิชาที่กำหนด แยกเป็น

– วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

– บัญชี/การบัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/บัญชีต้นทุน/การต้นทุน/การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและการเงิน จำนวน 3 อัตรา

– วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมออกโดยสภาวิศวกร โดยใบอนุญาตไม่หมดอายุ) รับเฉพาะเพศชาย จำนวน 1 อัตรา

– เคมี/วิทยาศาสตร์เคมี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

– ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

– ภาษาพม่า จำนวน 1 อัตรา

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี) จำนวน 7 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด รับสมัครจากบุคคลพลเรือน แยกเป็น

– คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 2 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการถ่ายภาพและการพิมพ์/เทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเครื่องกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้ากำลัง (เขียนแบบ Autocad) จำนวน 2 อัตรา

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี) จำนวน 34 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด รับสมัครจากพนักงานราชการในส่วนของ กองทัพเรือ แยกเป็น

– คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 12 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเครื่องกลโรงงาน/ช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์/ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาศิลปกรรม/ศิลปกรรมออกแบบ/การออกแบบ จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง/การก่อสร้าง/ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/

ช่างไฟฟ้าเรือ จำนวน 3 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์/เครื่องกล/ช่างเครื่องยนต์/ช่างเครื่องกลโรงงาน/เรือยานยนต์/ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์/เครื่องกล/ช่างเครื่องยนต์/ช่างเครื่องกลโรงงานยานยนต์/ช่างประปา/ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

การสอบคัดเลือก

ภาควิชาการ สอบในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

การสอบรอบที่ 2 เป็นการตรวจสุขภาพร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิตใจและสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (บางนา) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลสอบ

รอบแรกภาควิชาการภายในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.navy.mi.th หรือ เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ

รอบสุดท้ายภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.navy.mi.th หรือ เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ

สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นทางเว็บไซต์ http://rtn.thajobjob.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กำหนดที่นั่งสอบรวม 4,000 ที่นั่งสอบ ทั้งนี้กรณีมีการชำระเงินครบจำนวนที่นั่งสอบแล้วระบบจะปิดรับสมัครโดยอัตโนมัติ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.person.navy.mi.th

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1306 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน