“ราชทัณฑ์” ไล่ออก-ปลดออก-ให้ออก” 5 ผู้คุมเรือนจำ เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 813 ครั้ง

มติ อ.ก.พ. “ราชทัณฑ์ ลงดาบ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก 5 ผู้คุมเรือนจำ ประพฤติชั่วร้ายแรง-ทุจริตต่อหน้าที่-มีมลทินมัวหมอง เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการรายอื่น

วันนี้ (4 มี.ค.65) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 3/2565 ที่พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบด้วย ไล่ออกจากราชการ 2 ราย ปลดออกจากราชการ 1 ราย และให้ออกจากราชการ 2 ราย รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. กรณีประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 2 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายาเสพติด (ยาไอซ์) อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู (มติ อ.ก.พ. ปลดออกจากราชการ 1 ราย) , ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายาเสพติด (ยาบ้า) ขณะส่งตัวไปเข้ารับการบำบัดและคุมประพฤติแต่ยังมีพฤติการณ์เสพยาเสพติดระหว่างการบำบัด (มติ อ.ก.พ. ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

2. กรณีทุจริตต่อหน้าที่ เรียกรับประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขัง 1 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ ติดต่อญาติและเรียกรับเงินจากญาติผู้องขังเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ลดวันต้องโทษจำคุก (มติ อ.ก.พ.ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

3. กรณีมีมลทินหรือมัวหมองถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 2 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ นำสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาตเข้ามาในพื้นที่เรือนจำ โดยพยายามลักลอบนำเข้าไปในเรือนจำโดยไม่ได้รับอนุญาต (มติ อ.ก.พ ให้ออกจากราชการ 1 ราย) , ติดต่อญาติผู้ต้องขังเพื่อเป็นสื่อในการทวงหนี้ค่ายาเสพติด (มติ อ.ก.พ. ให้ออกจากราชการ 1 ราย)

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Next Normal โดยเน้นหนักด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ จะต้องไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถส่งหลักฐานโดยตรงถึงผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ผ่านช่องทาง QR Code :DocAni-Corruptiom เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการรายอื่น      

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 813 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน