ผบ.ทร. เปิดการฝึกกองทัพเรือ ปี 65 เพิ่มขีดความสามารถกำลังรบ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 837 ครั้ง

กองทัพเรือ จัดพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 พร้อมแสดงผลงานวิจัย อากาศยานไร้คนขับ MARCUS ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย

วันนี้ (3 มี.ค.65) เวลา 10.00 น. พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 บนเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งจอดเทียบท่าบริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ (รอง ผบ.ทร.) ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร ประกอบด้วย การปฏิบัติการของกองกำลังทางเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล (หมวดเรือปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก) ขั้นควบคุมทะเลก่อนการยกพล (การยิงตอร์ปิโด MK46 จากเรือด้วย ลูกตอร์ปิโดฝึก REXTORP) การปฏิบัติการพิเศษ (การแทรกซึมเข้าสู่ที่หมาย) การปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกและ การปฏิบัติการของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการโจมตีเรือผิวน้ำ

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึก ผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2565 ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ชมการแสดงผลงานวิจัย Static Display ที่พัฒนาวิจัยและต่อยอด โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการวิจัยที่น่าสน อาทิ โครงการวิจัยระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล (Maritime Aerial Reconnaissance Craft Unmanned System – MARCUS Type A) โครงการวิจัย อากาศยานไร-คนขับ เพื่อการลาดตระเวนทางทะเลแบบที่ 2 (MARCUS-B : Maritime Aerial Reconnaisannce Craft Unmanned System Type B) โครงการวิจัย ระบบเฝ้าตรวจและรายงานเคลื่อนที่สำหรับ นรข.เขตหนองคาย

การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 (การฝึก ทร.65) ในปีนี้ ทำการฝึกในขั้นสถานการณ์ปกติ – ความขัดแย้งระดับต่ำ เน้นกระบวนการจัดทำแผนจนได้คำสั่งยุทธการเพื่อใช้ในการฝึก นอกจากนี้ ยังมีการฝึกปฏิบัติด้านการรักษากฎหมายในทะเล รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอีกด้วย

สำหรับการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) เน้นการทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ทดสอบแนวทางการใช้กำลังของ กองทัพเรือ รวมถึงการทดสอบขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ โดยใช้โครงสร้างจริงของหน่วยทุกระดับกองทัพเรือ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดการจัดฝึก “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ อาทิ การป้องกันฐานทัพเรือและการควบคุมเรือ การปฏิบัติการข่าวสาร การส่งกำลังบำรุง การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์และการบังคับใช้กฎหมายในทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของ ศรชล. เพื่อสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติต่อหน่วยต่าง ๆ ที่เข้ามาสนธิกำลัง อาทิ แนวความคิดในการควบคุม เส้นทางเรือพาณิชย์

รวมทั้งจัดให้มีการฝึกหัวข้อปฏิบัติการเรือดำน้ำ สำหรับเตรียมการรองรับเรือดำน้ำที่จะเข้าประจำการ สำหรับการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล การฝึกภาคปฏิบัติของหน่วยกำลังรบและการสนับสนุนของหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีหัวข้อการฝึกที่สำคัญคือ การฝึกยิงตอร์ปิโดแบบ MK46 จากเรือหลวงสุโขทัย ณ พื้นที่อ่าวไทย ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 และการฝึกสนธิกำลังระหว่างหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงต่อเป้าเคลื่อนที่ได้ในทะเล บริเวณสนามยิงอาวุธทุ่งโปรง จังหวัดชลบุรี โดยใช้ศูนย์อำนวยการยิงร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการฝึกครั้งแรกในระดับกองทัพเรือ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR) ด้วยกำลังทางเรือ ตามแนวทางการใช้กำลัง From The Sea ต่อด้วยการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่ การรบทางทะเล (Combat Sea SAR) โดยจะทำการฝึกในพื้นที่ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องและหน่วยราชการในพื้นที่ร่วมชมการสาธิตการฝึกปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพลจาก กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตลอดจนหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ เข้าร่วมการฝึก โดยมียุทโธปกรณ์ที่สำคัญเข้าร่วมการฝึก อาทิ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงตาปี เรือหลวงสงขลา เรือหลวงวังใน เรือตรวจการณ์ กำลังอากาศนาวีปืนใหญ่และปืนต่อสู้อากาศยานแบบต่างๆ รวมถึงอากาศยานจากกองทัพอากาศอีกจำนวนหนึ่ง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 837 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน